advertentie Obesitas

Geen oplossing voor te krappe parkeervakken in Venlose wijken

De parkeervakken in de Venlose Wachtpoststraat zijn inderdaad te smal, erkent de gemeente Venlo. Maar ruimte om daar wat aan te doen is er niet. Bovendien is het een probleem dat niet alleen in de Wachtpoststraat speelt, schrijft de gemeente. 

Bewoners van de Wachtpoststraat vroegen in september vorig jaar aandacht voor de parkeerproblematiek in de straat. De parkeersplaatsen in de straat voldoen niet meer aan de nieuwe normen en afmetingen voor moderne parkeervakken. Dat leverde behalve onveilige situaties ook schade op aan auto's, zo was destijds het betoog. 

Beperkte ruimte

In een brief aan de bewoners schrijft Venlo nu dat het gaat om een bekend probleem dat speelt binnen veel (oude) woonwijken.  'De parkeervakken zijn inderdaad aan de smalle kant. Bij de aanleg van nieuwe parkeervakken houden wij nu een vakbreedte aan van 2,5 meter. U woont in een wijk die gebouwd is in een tijd waarin het autobezit laag was. De afgelopen jaren is het autobezit sterk gestegen en zijn de auto's breder geworden. De buitenruimte is echter niet meegegroeid. Vanwege de beperkte ruimte is dit lastig op te lossen.'