advertentie Obesitas

’t Venlonaerke

Wat een commotie afgelopen week in ’t stedje! De prijs van de ’t Venlonaerke is met twintig cent verhoogd. Un klep kost tijdens de vastelaovend van dit jaar 2,60 euro. Ik ben een boomer en heb het recht dit bedrag om te rekenen in guldens. Hald mich ens vas.

Het betekent alzoeë, dat een glas bier haos vijf en een halve gulden gaat kosten. Schreef ik glas? Aan mienen hak, zag Koeëba! Döks moeten we tijdens de vastelaovend uit een plastic beker kloeke. Nog even ter vergelijking. In Bonaparte kostte een pul eind jaren zestig één gulden. Kijk, als er dus al slachtoffers zijn van het dure Venlonaerke, zijn dat de jongeren die vijftig jaar geleden op ’t meurke beej Bonaparte hebben gezeten.

Positief aan de prijsverhoging is, dat er eindelijk weer eens collectief wordt genäöld. Dit was ik een beetje gaan missen de laatste tijd in Venlo. Näöle is het belangrijkste immaterieel erfgoed van ’t stedje. De alternatieve stadsspreuk is niet voor niets ‘Diem non lamentatur diem non vivitur’ oftewel ‘Unnen daag neet genäöld is unnen daag neet gelaef’.

Nu nog een vraag. Wie verdient het meeste aan bier, zonder er een vinger voor hoeven uit te steken? Ken! ‘s Rijks Belastingen met de btw en accijns. We gaan niet voor onze lol euver de päöl ’t bruin kopen. Welbeschouwd zijn wij fiscale vluchtelingen. Daar is aevel nog nooit een staatssecretaris voor hoeven af te treden. 

Gelukkig hebben we in deze tijden van prijsverhoging als houvast ’t Prinseraoje. Een prominent Jocusoloog constateerde gisteren, dat er een opvallende radiostilte heerst in ’t Jocusrieëk. De Jocus-omèrta werkt. Nog niemand heeft zijn mond voorbij gepraat. Uiteraard is er ook deze week weer exclusief voor ‘Aevel’ een aanwijzing van de Vors. Hier komt die: ‘Hae is in de greui’. Zou Hermke Baur…? Kan dit duiden op een prominent iemand van de Herfshane, die gisteren in de Locomotief hun Artieste Aovend hadden?

Staat daarom een ouderwetse stoomlocomotief op de uitnodiging voor het Hofbal? Onze Jocusoloog van vrouwelikke kunne met de standplaats Hilversum is daar al weken van overtuigd. Of… krijgt de Roze Zaterdag Venlo-Krefeld een verrassend vervolg?

Wies ’t aevel weer ens is,
Sef Derkx

PS: We krijgen op snippenäörtje nog een aanwijzing van de Vors: ‘Unne faatse...?’.