Streep door plan Fort van Venlo op kazerneterrein

Er komt geen Leisuredome met megabioscoop en geen hippiemarkt op het kazerneterrein.

De gemeente en initiatiefnemers Frank Vaessen en Hessel Meijer van het Fort van Venlo hebben in overleg besloten te stoppen met de ontwikkeling van het project.


Geen perspectief en geen draagvlak

Een van de oorzaken is het feit dat er niet voldoende perspectief is dat de ontwikkelingen commercieel succesvol zullen zijn. Er blijkt weinig interesse van ondernemers voor de ontwikkelingen op het kazerneterrein. Bovendien is er in Venlo geen draagvlak voor de kabelbaan, die onderdeel is van de plannen.

Zeven ton
Het stopzetten van de ontwikkeling kost de gemeente zeven ton. Dat bedrag betaalt Venlo aan de initiatiefnemers als vergoeding voor de door hen gemaakte kosten. Onderdeel van de afspraken is dat beide partijen elkaar over en weer vrijwaren van mogelijke toekomstige schadeclaims.


Nieuwe koers

De gemeenteraad is vanochtend geïnformeerd. In een raadsvergadering in december wordt een eerste toelichting gegeven over de nieuwe koers voor het kazerneterrein. De gemeente overlegt daarover, net als bij andere grote projecten, met de provincie.

Venlo kocht het kazerneterrein in 2006. De afgelopen twaalf jaar zijn er veel verschillende plannen ontwikkeld, maar die sneuvelden stuk voor stuk. De planontwikkeling kostte Venlo al vele miljoenen.