advertentie Obesitas kliniek header januari

Streep door eindexamens, schoolexamens leidend

De centrale eindexamens vmbo, havo en vwo gaan dit jaar vanwege het coronavirus niet door. De schoolexamens bepalen of leerlingen hun diploma halen.

Dat heeft het ministerie van Onderwijs dinsdagochtend bekendgemaakt.

De schriftelijke eindexamens zouden vanaf 7 mei plaatsvinden. Na de aanscherping van de maatregelen tegen het coronavirus maandag leek dat al onmogelijk, omdat groepen van drie of meer personen niet meer bijeen mogen komen.

Doorstromen

Leerlingen die hun schoolexamens succesvol afronden, mogen doorstromen naar mbo, hbo of universiteit. Normaal tellen de schoolexamens voor de helft mee en bepaalt het centrale eindexamen de andere helft van het eindcijfer. Scholen krijgen tot begin juni om de schoolexamens op een goede manier af te ronden. Dat moet zoveel mogelijk op afstand gebeuren, in lijn met de strengere coronamaatregelen.