advertentie VieCuri Mooi

Stijging aantal vaccinaties in Noord-Limburg

Het percentage kinderen dat de inentingen krijgt van het Rijksvaccinatieprogramma is in Noord-Limburg gestegen. Bij baby's is vaccinatiegraad in deze regio zelfs het hoogste van Nederland.

Van de in 2017 geboren kinderen in het gebied van de GGD Limburg-Noord heeft 94,7 procent alle prikken van het Rijksvaccinatieprogramma gehad. Nergens anders in Nederland is dat percentage zo hoog. De vaccinatiegraad voor baarmoederhalskanker is in deze regio toegenomen van 53,3 procent in 2018 naar 61,5 procent vorig jaar. Landelijk is dat 53,0 procent. Ook hier scoort Noord-Limburg dus hoog.

Flexibel

Lidwien van Reisen, afdelingshoofd Jeugdgezondheidzorg van GGD Limburg-Noord, is positief over de ontwikkeling. Ze geeft aan dat de vaccinaties zo flexibel mogelijk worden aangeboden om de opkomst te verhogen.

De afgelopen maanden zijn tijdens de maatregelen tegen het coronavirus de vaccinaties voor baby’s op het consultatiebureau doorgegaan. Ook de vaccinatie tegen meningokokken voor 14-jarigen is in aangepaste vorm voortgezet bij de GGD. De inentingen tegen difterie, tetanus, polio (DTP), bof, mazelen en rodehond (BMR) en de HPV-prik zijn dit voorjaar niet doorgegaan. Na de zomer start de GGD Limburg-Noord met het inhalen van deze vaccinaties.