advertentie

Stichting Ons Fort blijft strijden voor monument

Tijdens de open dag van het bezoekerscentrum presenteert Stichting Ons Fort komende zondag een nieuwe visie op het kazerneterrein. Want nu er nieuwe plannen voor het gebied worden gemaakt is aandacht voor Fort Sint Michiel broodnodig, zo is de gedachte.

Nog altijd zet de stichting in op het zogenaamde rondje fort: een wandelroute langs een grotendeels opgegraven Fort Sint Michiel, of wat daar nog van over is. Het probleem is dat met het afketsen van de plannen voor de markthal en LeisureDome ook niet meer gegraven wordt om die muren boven de grond te krijgen. 'We hebben inmiddels gesproken met alle politieke partijen en hebben onze visie gedeeld met het bureau dat momenteel bezig is met het opstellen van een nieuwe visie op het terrein', zegt stichtingvoorzitter Corina Brouwers. 

Woningen

Behalve aandacht voor het fort legt de stichting in haar visie ook de focus op het behoud van groen en komt ze met een mogelijke invulling voor de kazernegebouwen. Het zijn ideeën, een tegengeluid. 'We horen steeds meer stemmen opgaan om het kazerneterrein vooral te gebruiken voor woningbouw. Natuurlijk zouden woningen een goede impuls voor de kazerne kunnen zijn, maar alleen woningbouw is niet goed', zegt Brouwers.

Toekomst

Zelf is de stichting met een informatiecentrum al drie jaar actief op het terrein. Dat is precies de termijn die ze destijds kreeg om te bewijzen dat zo'n informatiecentrum levensvatbaar is. 'Vorig jaar trokken we 6.000 bezoekers. Scholen en verenigingen weten ons steeds beter te vinden', zegt Brouwers. Maar of het informatiecentrum toekomst heeft, is nog onduidelijk. 'We willen zo snel mogelijk onszelf bedruipen, maar of dat mogelijk is ligt vooral aan de nieuwe invulling van het terrein.' 

advertentie

Lees ook deze artikelen