Start herinrichting Deken van Oppensingel

De herinrichting van de Deken van Oppensingel is dinsdagochtend van start gegaan. De komende tijd worden er bomen gerooid op het noordelijk deel van de straat.

De gemeente kwam eerder in overleg met bewonerscomité De Ponniewaeg tot een ontwerp voor de herinrichting van het gedeelte van de Deken van Oppensingel tussen de rotonde op de Goltziusstraat en de Gasthuiskampstraat. In dat plan wordt de straat opnieuw ingericht: de weg wordt smaller, de vakken voor haaks parkeren verdwijnen en er komen meer groenstroken.

Om dat allemaal te realiseren worden er nu eerst zeventien bomen gerooid. Behalve het andere groen komen er daarvoor in de plaats acht nieuwe bomen te staan. Na de Venloop gaan de werkzaamheden verder. De aannemer pakt dan meteen de riolering in de straat aan.

Fietspaden verdwijnen

Door de herinrichting verdwijnen ook de huidige fietspaden en daarvoor in de plaats komen er trottoirs met drie meter brede groenstroken. Regenwater wordt afgevoerd in die groene bermen. In de ondergrond van die bermen wordt het regenwater tijdelijk opgeslagen.

In de straat kan straks nog wel geparkeerd worden. Dat mag dan dus niet meer haaks, maar parallel aan de weg. 

Museumkwartier

De herinrichting van de Deken van Oppensingel valt binnen de herontwikkeling van het hele Museumkwartier. Daartoe behoort onder meer de Keulsepoort, Museum van Bommel van Dam, Raad van Arbeid en de Arsenaalgarage.