advertentie Viecuri Mooi

Stadsbestuur trekt nog niet de beurs voor kunst in openbare ruimte

Het stadsbestuur zet kunst in de openbare ruimte naar eigen zeggen weer op de kaart met een nieuwe notitie. Maar of er ook geld wordt vrijgemaakt is onduidelijk.

De afgelopen jaren werd er vanuit de kunstwereld herhaaldelijk een beroep gedaan op het stadsbestuur om structureel geld vrij te maken voor kunst in de openbare ruimte. Maar al die insprekers ten spijt, de jaarlijkse bijdrage van 150.000 euro vanuit het Rijk stroomde rechtstreeks naar de financiële reserves van de gemeente. 

Noodzakelijk

Hoewel de bijdrage wel degelijk was bedoeld voor kunst, waren er geen voorwaarden aan het geld verbonden. Officieel deed de gemeente dus niets verkeerds toen ze vanaf 2013 steeds minder van de landelijke bijdrage ging besteden aan kunst in de openbare ruimte en vanaf 2018 dus het volledige bedrag aan andere zaken ging spenderen. Nu komt het stadsbestuur tot de conclusie dat 'ruimte voor beeldende kunst noodzakelijk en onontbeerlijk is voor een goed productieklimaat', zo staat in een nieuwe gemeentelijke notitie te lezen.

Begroting

Ook zegt Venlo actief in te zetten op het bevorderen van opdrachten en het verkrijgen van sponsoring voor kunst in de openbare ruimte. Geld hoeft daarbij dus geen probleem te zijn, dat krijgt Venlo immers vanuit het Rijk. Maar harde toezeggingen dat nu ook daadwerkelijk de beurs wordt getrokken doet het college niet. Daar valt pas dit najaar een besluit over wanneer de gemeenteraad de begroting voor 2021 vaststelt. In de aanloop naar die begrotingsbehandeling komt het college naar eigen zeggen met 'nadere voorstellen voor eventuele middelen voor beeldende kunst en vormgeving', zo schrijft het stadsbestuur in een brief naar de gemeenteraad.