advertentie

Sluiting scholen: ‘Ik denk dat het wel gaat gebeuren’ 

Het kabinet buigt zich vanmiddag over de sluiting van alle scholen vanaf morgen. Scholen in Venlo laten aan Omroep Venlo weten de adviezen te volgen, al denken ze dat sluiting uiteindelijk onontkoombaar is.

Tekort aan leraren

Voor het weekend kregen de scholen al te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Ouders die uit voorzorg kinderen thuis hielden en een tekort aan leraren en ondersteunend personeel omdat iedereen met lichte klachten verplicht thuis moet blijven. ‘Het beleid kan ertoe leiden dat we klassen moeten opsplitsen of in een uiterst geval naar huis zullen sturen’, laat Patrick Nieskens van het Maasveld in Tegelen weten. ‘We denken dat sluiten onontkoombaar gaat worden en dat onze rol dan overschakelt naar opvangfunctie’, aldus Marinka Coenders van de Zuidstroom in Venlo-Zuid.

Halve maatregel

Omroep Venlo stuurde afgelopen vrijdag alle 32 scholen in de gemeente een korte vragenlijst toe. Negen scholen reageerden tot nu toe. Twee van de respondenten zeggen een sluiting te overwegen ook als landelijk het advies niet verandert. Het beleid dat donderdag werd afgekondigd en vrijdag nog eens bevestigd werd door de minister-president leidt tot onduidelijkheid, zo wordt gesteld. ‘Vooral omdat in omringende landen scholen wel dicht gaan’, schrijft John Vullings van de Startbaan in Velden. Schoolleider Annie Storm van de Rudolf Steinerschool in Venlo spreekt van een ‘halve maatregel’. John van de Ven van de Venlose de Meule en Nova Montessori vindt het lastig om een goede afweging te maken omdat er geen eenduidige Europese aanpak is.

Crisisoverleg

Het kabinet overlegt vanmiddag met de Federatie Medisch Specialisten, organisaties van ziekenhuizen en het RIVM. Volgens de NOS wordt verwacht dat alsnog besloten wordt om over te gaan tot sluiting. Vanaf morgen zouden de deuren van de scholen dan dicht gaan.

advertentie

Lees ook deze artikelen