advertentie Obesitas

Sluiting dreigt voor Missiemuseum in Steyl

Als er geen structurele financiële hulp komt, moet het Missiemuseum in Steyl per 1 november van dit jaar de deuren sluiten. Dat schrijft het bestuur van het museum.

Het Missiemuseum ontving vorig jaar een recordaantal van 16.000 bezoekers. Het bezoekersaantal stijgt al een paar jaar gestaag, maar dat is niet voldoende om ook in de toekomst het hoofd boven water te houden. Op dit moment lukt dat dankzij financiële hulp van het Missiehuis, waar tot eind 2021 geen huur betaald hoeft te worden, en een kleine subsidie van de gemeente.

Conservator

De huidige conservator gaat op 1 november met pensioen en kan met de huidige financiële mogelijkheden niet worden vervangen. 'De in 2019 aangevraagde hogere subsidie voor dit jaar, om in ieder geval een nieuwe directeur/conservator voor het museum aan te trekken, is zonder opgaaf van redenen afgewezen', schrijft het bestuur. Het is volgens de bestuursleden niet verantwoord om alleen met vrijwilligers te werken. Bovendien vraagt het beheer en behoud van de kwetsbare en kostbare collectie om deskundigheid. De Stichting Missiemuseum Steyl heeft de collectie van het klooster St. Michael sinds eind 2018 officieel in bruikleen.

Wrang

Het bestuur geeft aan dat de problemen zijn aangekaart bij het Venlose college van B&W. Daar zou weliswaar begrip zijn voor de situatie, maar tot financiële toezeggingen heeft dat niet geleid. 'Het is voor het stichtingsbestuur wrang dat in de gemeente Venlo verschillende musea met lagere bezoekersaantallen jaarlijks veel meer subsidie krijgen om hun begroting te dekken', aldus het museumbestuur.