advertentie

Schuldhulpverlening Venlo: er gaat te veel niet goed

Er gaat te veel niet goed bij de gemeente Venlo als het gaat om de hulp aan mensen met schulden. Dat concludeert de Venlose rekenkamer na onderzoek. En dat terwijl in Venlo bovengemiddeld veel mensen met schulden wonen.

Belangrijkste conclusie van de rekenkamer is dat er met geen mogelijkheid valt te zeggen of Venlo effectief beleid voert om mensen met schulden te helpen. Daarvoor ontbreken simpelweg voldoende cijfers over de daadwerkelijke kosten en opbrengsten van de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Actieplan

In een eerste schriftelijke reactie erkent het Venlose stadsbestuur de problemen. Burgemeester en wethouders willen de negentien verbeterpunten waarmee de rekenkamer komt overnemen, maar dat is volgens de rekenkamer niet voldoende. 'Daarvoor is er te veel dat niet goed gaat in de schuldhulpverlening en is de problematiek te urgent', schrijven de onderzoekers. De rekenkamer wil meer bestuurlijke en ambtelijke aandacht voor de schuldhulpverlening en een concreet actieplan waarin staat wat er volgens de gemeente met de schuldhulpverlening moet gebeuren, wanneer en welk kostenplaatje daar dan aanhangt. Het is vervolgens aan de gemeenraad om dat actieplan te controleren.

1,1 miljoen

De kritiek van de Rekenkamer richt zich vooral op het nieuwe beleid van de gemeente dat eind 2018 is vastgesteld. Dat is volgens de rekenkamer niet concreet en slecht onderbouwd. De samenwerking tussen gemeente en wijkteams in de aanpak van schulden is onvoldoende. Verder wordt in het onderzoek geconcludeerd dat er de afgelopen jaren te weinig ambtelijke capaciteit beschikbaar was. 'In het cluster schuldhulpverlening was de afgelopen jaren sprake van een instabiele teamsamenstelling met weinig aandacht voor structurering van werkprocessen. Dat is sinds de start van de uitvoering van het nieuwe beleidsplan in 2019 nog niet wezenlijk verbeterd', schrijven de onderzoekers. 

Venlo trekt zo'n 1,1 miljoen euro uit voor de schuldhulpverlening. Maar zowel in 2017 als 2018 waren de kosten lager dan begroot, hoe dat kan is niet duidelijk. Ook is het voor de rekenkamer niet helder hoe het kan dat het aantal doorverwijzingen naar het extern hulpverleningsbureau al jaren daalt, terwijl het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening stijgt. 

advertentie

Lees ook deze artikelen