Scholen bezorgd over onveilige verkeerssituatie

De verkeersveiligheid rond basisscholen in de gemeente laat te wensen over. Dat vinden tenminste de scholen zelf. Schoolleiders en ouderraden geven een onvoldoende voor de huidige verkeerssituatie. Foutparkeren zien de scholen als grootste probleem. Een zeer grote meerderheid zegt zich zorgen te maken.

Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Venlo. We benaderden alle scholen binnen de gemeente met een vragenlijst over hoe zij de verkeersveiligheid rond hun locatie ervaren. Zowel de schoolbesturen als de ouderraden van de scholen werden aangeschreven. Van 29 van de 32 scholen in de gemeente kwam minstens één reactie.

Onvoldoende

De dagelijkse leidingen van de basisscholen beoordelen de verkeersveiligheid rond de school gemiddeld met een 5,4. De ouders zijn nog iets kritischer en geven een rapportcijfer 5. De gemeente plaatste afgelopen jaar gekleurde markeringen rond alle scholen om schoolzones zichtbaar te maken. Scholen besteedden zelf ook aandacht aan het vergroten van de verkeersveiligheid door het geven van verkeerslessen aan leerlingen en voorlichting aan ouders.

Ondanks deze maatregelen geven betrokkenen dus een onvoldoende. Driekwart van de schoolleiders zegt zich zorgen te maken over de situatie, tegen maar liefst 94 procent van de oudervertegenwoordigers. ‘Dat er afgelopen jaar geen verkeersongevallen hebben plaatsgevonden is puur geluk. Dagelijks vinden er gevaarlijke verkeerssituaties plaats voor en langs de school. Dit baart de ouders en de school grote zorgen’, zegt een respondent van de Blerickse basisschool Titus Brandsma.

(tekst loopt verder onder video en kaart)

 

Op de kaart hieronder vind je de resultaten per school. Klik op de locatie, zie de rapportcijfers die de scholen zelf gegeven hebben en bekijk wat de grootste problemen zijn die ervaren worden.


Foutparkeren

Schoolleiding en ouders zijn het met elkaar eens waar de grootste problemen liggen. Foutparkeren zorgt volgens beide groepen voor de meeste overlast. Veel kinderen worden met de auto naar school gebracht. Dit leidt tot een piek tijdens breng- en haalmomenten waarop veel behoefte is aan parkeerplekken dicht bij school. Omdat er bij de meeste scholen slechts beperkte parkeermogelijkheden zijn, wordt er foutief of dubbel geparkeerd. Dat zorgt voor stress en onveilige situaties, zo betogen de respondenten.

Twee andere veelgenoemde problemen die tot onveiligheid leiden zijn een onoverzichtelijke verkeerssituatie (die nog eens wordt versterkt door foutief geparkeerde auto’s) en het gebrek aan veilige oversteekplekken voor kinderen.

 

Gedragsverandering

Dave van Bogaert, landelijk projectleider VVN Veilige Schoolomgeving, herkent de uitkomsten van de enquête in Venlo maar al te goed. De organisatie doet met regelmaat eigen onderzoek en komt tot vergelijkbare conclusies. De organisatie probeert met campagnes het gedrag van met name ouders te beïnvloeden. ‘Ouders moeten vooral eerst het probleem zien en erkennen dat ze er zelf een rol in hebben. Pas dan kun je gaan werken aan verandering.’ 

Maatregelen en oplossingen

Omroep Venlo vroeg de schoolleiders en ouderraden ook naar wat ze zelf doen ter verbetering van de verkeersveiligheid rond hun school en waar ze nog verbeterpunten zien. De resultaten daarvan volgen morgen.

Verantwoording resultaten

Omroep Venlo benaderde alle 32 scholen in Venlo voor deze enquête. Zowel schoolleiding als ouderraden/medezeggenschapsraden werden uitgenodigd om te reageren. In totaal kwam er van 29 verschillende scholen minstens één reactie. Bij zestien scholen reageerde zowel school als OR. In elf gevallen reageerde alleen de schoolleiding en in drie gevallen alleen de OR. Door drie scholen werd ondanks meerdere verzoeken door niemand gereageerd op de enquête. 

--
Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Omroep Venlo, Dtv, Studio040 en WOS Media werken gezamenlijk aan lokale onderzoeksjournalistiek.