advertentie Truck support Header

Schatorjé over laatste begroting: 'Cirkel is rond'

De regeerperiode van deze coalitie begon met moeilijke keuzes: het zwembad moest dicht, het kazerneplan kon de prullenbak in en verenigingen werden gekort. Vier jaar later zijn die zaken alsnog opgepakt: 'De cirkel is rond.'

Grote financiële problemen door het zorgtekort en dus onvermijdelijke, harde keuzes. Dat was de realiteit in 2018, toen de nieuwe coalitie van EENLokaal, PvdA, GroenLinks, 50PLUS en SP aantrad. Het gemeentebestuur had één taak en dat was het huishoudboekje op orde brengen. Onder aanvoering van wethouder financiën Ad Roest werd er behoudend begroot en scherp naar de uitgaven gekeken. Jaar na jaar begon Venlo er beter voor te staan en nu, bij de laatste begroting, is het kasboek van Venlo er een om bij te likkebaarden. 'Dit geeft inderdaad een heel ander gevoel dan de eerste begroting', zegt leider van de coalitie Frans Schatorjé.

Verdubbeling investeringen

Maar liefst 33 miljoen investeert de gemeente het komend jaar. Dat is bijna het dubbele van een jaar geleden. Verreweg het grootste bedrag gaat naar het nieuw te bouwen zwembad in Blerick: 14 miljoen. 'Dat is het bekendste voorbeeld van hoe we er toen financieel voorstonden. In 2018 moest het zwembad eigenlijk dicht en nu kunnen we toch inzetten op een nieuw zwembad. Het gaat om veel geld, maar het is wel voor onze inwoners. Hetzelfde geldt voor de subsidies. Daarop hoeven we niet meer verder te korten en ook het kazerneterrein waar we in 2018 een streep door moesten zetten, gaat nu weer bloeien.'

Dus ja, de cirkel is rond, beaamt Schatorjé. 'Dat niet alleen. Het is ook goed onderbouwd. Het is financieel goed onderbouwd en we weten dat we in lengte van jaren geen problemen krijgen. We maken nu 14 miljoen euro vrij voor het zwembad, maar het is nu ook voor jarenlang duidelijk en dat levert dus geen financiële problemen meer op. Dat was in het verleden wel zo.' Het financieel fundament onder Venlo ligt, zegt Schatorjé. Het is straks aan een nieuw college om het huis verder af te bouwen.