Samenlevingsagenda als enorme omweg voor dorpsplannen

De dorpsraad Arcen wees recent nog maar eens op oude dorpsplannen en de dorpsraden van Belfeld en Hout-Blerick kwamen met nieuwe ambities. Ondertussen organiseert de gemeente buurtcafés om te achterhalen wat de bevolking nu eigenlijk wil.

In Hout-Blerick werd donderdag een nieuwe visie op het dorp gepresenteerd, opgesteld door studenten die niet in Hout-Blerick wonen. Want vreemde ogen kijken anders naar een samenleving, zo is de gedachte. De visie vormt de basis van een nieuw actueel dorpsplan. Al zal dat op een aantal gebieden dubbelen met vorige plannen. De Hout-Blerickenaar vraagt bijvoorbeeld nog steeds een oplossing voor de drukke doorgaande weg bij de school. Daarover wordt al jaren gesproken en in dorpsplannen geschreven. 'Het dorpsplan kan de gemeente moeiteloos opnemen in de samenlevingsagenda. Maar de gemeente doet het liever allemaal zelf, vandaar het optuigen van dorpscafés om de wensen uit Hout-Blerick op te halen. Al hadden die wensen allang bekend kunnen zijn bij de politiek', zegt dorpsraadvoorzitter Gijs Janssen.

Wiel uitvinden

In Arcen valt hetzelfde verhaal te horen. Daar ligt vanuit de bevoling een dorpsplan, de wens om de zieke kastanjebomen aan te pakken en een visie op de parkeerproblemen in het centrum. 'Vergaderingen van de dorpsraad worden druk bezocht, de plannen breed gedragen. In het dorpscafé kwam een handjevol inwoners. Ik ben er als toehoorder geweest, de inbreng van die paar mensen was hetzelfde als de plannen die door een groot deel van het dorp zijn opgesteld', zegt dorpsraadvoorzitter Cecile van den Kroonenberg. 'Met de samenlevingsagenda gaat de gemeente het wiel opnieuw uitvinden. Het is nu aan ons om met oude dorpsplannen daarop aan te haken. Op die manier hopen we toch nog onze ambities te realiseren, maar wel met een enorme omweg.' 

Extra hindernis

Voor de Venlose coalitiepartijen EENLokaal, PvdA, SP, GroenLinks en 50Plus is de samenlevingsagenda een speerpunt. Het instrument is bedoeld om de burger een stem te geven en zelf invulling te laten geven aan de samenleving. Maar de dorpen die al goed georganiseerd waren, zien het dus vooral als een extra hindernis. 'Want voor Arcen zijn de wensen al drie jaar bekend.'  Janssen berust in de situatie. 'We wachten wat dat betreft al lang. Als er uiteindelijk maar iets gaat gebeuren, dan hebben we dit extra wachten er graag voor over.'