advertentie Obesitas

Verkeerd advies voor ruim honderd Venlose leerlingen

Door een fout in het systeem van de eindtoetsen hebben ruim honderd Venlose leerlingen een verkeerd schooladvies gekregen.

In de meeste gevallen gaat het om een te hoog advies.

Alternatieve toetsen

De fout komt voor bij vier alternatieve eindtoetsen: IEP, ROUTE 8, DIA of AMN. In de gemeente zijn 29 basisscholen die een van die toetsen gebruiken. De scholen die gebruik maken van de Centrale Eindtoets van Cito hebben geluk, daar komt de fout in het advies niet voor.

Advies

Het advies dat leerlingen krijgen, wordt gebaseerd op de aanbeveling van de leerkracht in combinatie met de score van de eindtoets. Het probleem doet zich voor bij leerlingen waarbij het advies voornamelijk gebaseerd is op de toets. Landelijk zou er bij ongeveer elf procent van de leerlingen een te hoog advies zijn uitgerold. Volgens directeur Peter van Eijk van scholenkoepel Fortior ligt dat percentage in Venlo mogelijk een stuk hoger. In Venlo kiezen veel scholen voor een alternatieve toets.

 

Opnieuw berekend

De leerlingen hoeven de toets niet opnieuw te maken. De eindscore wordt wel opnieuw berekend, waardoor de kans aanwezig is dat leerlingen een ander advies ontvangen. Scholenkoepel Kerobei gaat eerst inventariseren om hoeveel leerlingen het exact gaat. Fortior laat weten vandaag alle ouders op de hoogte te stellen en de ouders van de getroffen leerlingen later uit te nodigen voor een gesprek.