advertentie Miso Oriental Header

Roep om meer handhaving rond scholen

Scholen besteden volop aandacht aan de verbetering van de verkeersveiligheid rond hun eigen locatie. Toch leidt dit nauwelijks tot een verandering van de situatie. Met name foutparkeren door ouders blijkt een hardnekkig probleem.

 ‘Ouders zijn moeilijk te motiveren tot ander gedrag. Handhaven op maandelijkse basis lijkt ons een heel goede maatregel’, meent de schoolleiding van Hazenkamp Blerick. Meer handhaving is een maatregel die scholen veel vaker noemen. Dat blijkt uit een enquête van Omroep Venlo onder de 32 basisscholen in de gemeente. Gisteren publiceerde Omroep Venlo al de belangrijkste uitkomsten van die enquête. Zo scoort de verkeersveiligheid een onvoldoende en maken schoolbestuurders zich zorgen. Foutparkeren en onoverzichtelijke verkeerssituaties zorgen voor de meeste problemen rond scholen. Vandaag focussen we op maatregelen en verbeterpunten.


Verkeerslessen en waarschuwingsborden

Verkeersveiligheid is een thema dat bij de meeste scholen prominent op de agenda staat. Zowel leerlingen, ouders als instanties zoals de gemeente worden daarbij betrokken. Verkeerslessen, waarschuwingsborden en meer voorlichting zijn de meeste ingezette middelen om de verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen, zo laten de schoolleiders weten. Ook is er vanuit scholen aandacht voor het terugdringen van autogebruik bij ouders en verzorgers.

Auto laten staan

Vooral dat laatste is een heikel punt, merken de scholen. ‘Ouders moeten zich nog meer bewust zijn van het feit dat zij onveiligheid veroorzaken’, merkt Lisette Huinck van de Springbeek in Hout-Blerick op. ‘De grootste verbetering die nu nog kan worden gerealiseerd hangt samen met gedrag van ouders. De auto laten staan of iets verder van school parkeren’, vult Patrick Nieskens van Het Maasveld in Tegelen aan.

Ook vertegenwoordigers van de ouderraden erkennen dit probleem: ‘Helaas komen nu te veel ouders met de auto. Ze zijn er bovendien niet van gediend als er een opmerking over het foutparkeren wordt gemaakt’, stelt ouderraadlid Hanneke van Elswijck van Titus Brandsma. Ook de ouderraad van de Springbeek constateert dat ouders zich lastig laten ompraten tot ander gedrag: ‘Het zijn vooral de ouders die hun auto koste wat kost zo dicht mogelijk bij school willen neerzetten, ondanks herhaaldelijke acties op het gebied van verkeersveiligheid.’ 

Handhaven

Omdat de schoolleiding en ouderraad er niet in slagen om ouders en verzorgers tot ander gedrag te verleiden roepen zij op tot meer handhaving. Boa’s, de wijkagent en het uitdelen van boetes keren dan ook veelvuldig terug als antwoord in het vakje voor mogelijke oplossingen. Meer dan de helft van de scholen vindt dat de gemeente te weinig doet om de verkeerssituatie te verbeteren.

Laden en lossen

Een ander probleem is de onoverzichtelijke verkeerssituatie rond scholen. Volgens een aantal scholen wordt die nog eens versterkt doordat bedrijven rond de scholen soms bevoorraad worden precies op het moment dat ook scholen beginnen of eindigen. Hetzelfde geldt voor het legen van afvalcontainers vlakbij een school. De aanwezigheid van vrachtwagens moet met kleine aanpassingen te verhelpen zijn denken de scholen.

--
Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Omroep Venlo, Dtv, Studio040 en WOS Media werken gezamenlijk aan lokale onderzoeksjournalistiek.