Rijk heeft 17,5 miljoen over voor regiodeal Noord-Limburg

De provincie Limburg en de Regio Noord-Limburg hebben een bedrag van 17,5 miljoen euro toegekend gekregen voor de zogenaamde regiodeal. Die moet zorgen voor een duurzame, veilige en gezonde toekomst in Noord-Limburg.

Het geld komt van het Rijk. In totaal is er 180 miljoen beschikbaar voor voorstellen uit verschillende regio's. Van de 26 ingediende verzoeken heeft het Rijk er veertien gehonoreerd. Noord-Limburg had 20 miljoen gevraagd en krijgt 17,5 miljoen. De regio is bereid eenzelfde bedrag te investeren.

Uitwerking

Rijk, provincie en regio werken de regiodeal komende maanden verder uit tot een formele overeenkomst met daarin een gezamenlijk investeringsprogramma voor de komende jaren. Naar verwachting kan die overeenkomst rond de zomer worden ondertekend en kunnen dan de eerste concrete projecten van start gaan.

Voorstel

In het voorstel van de provincie en de regio waren vijf thema's uitgewerkt, waarin geïnvesteerd moet worden. Een van die zaken is future farming: het vinden van slimme oplossingen op het gebied van landbouw. Daarnaast moet er geld naar de gezondheid van inwoners en het behouden en aantrekken van talent. Als vierde staan er investeringen gepland in een veilige, leefbare omgeving onder meer door de aanpak van criminaliteit. Laatste thema is grensoverschrijdende samenwerking.

Het voorstel wordt gesteund door onderwijsinstellingen in de regio, de Veiligheidsregio Noord-Limburg, de partners van Brightlands Campus Greenport Venlo en andere maatschappelijke partners.