advertentie VieCuri Mooi

Renovatie Molenbossenflats veel sneller klaar dan gepland

De renovatie van de 608 appartementen van de Molenbossenflats is bijna afgerond. Bij de start van de renovatie in november 2015 was de verwachting dat de flats acht jaar in de steigers zouden staan.

Dertig jaar

Door het werk te laten uitvoeren door één aannemer en door de gunstige rentestand was het haalbaar om de verbouwing versneld uit te voeren. Alle appartementen van de flats in Blerick hebben nieuwe waterleidingen, verwarming, riolering en ventilatie gekregen. Ook zijn de balkons vergroot. Behalve de appartementen zijn ook de liften aangepakt. 

Veertig miljoen

De Molenbossenflats zijn in het midden van de jaren zestig gebouwd. Eind jaren negentig zijn ze nog voor zeventien miljoen gulden opgeknapt. De huidige renovatie van de flats heeft Antares een dikke veertig miljoen euro gekost. Met de verbouwing moeten de flats nog zeker dertig jaar mee kunnen.