advertentie Viecuri Mooi

Regels voor giften aan bijstandsontvanger verruimd

In Venlo mag een bijstandsgerechtigde voortaan jaarlijks voor 1200 euro aan boodschappen of andere giften ontvangen zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitkering.

Het besluit van het Venlose gemeentebestuur voor een verruiming van de regels, volgt op een voorval in het Noord-Hollandse Wijdemeren. Een vrouw moest daar duizenden euro’s aan bijstand terugbetalen omdat zij regelmatig een tas met boodschappen ontving van haar moeder. De boodschappen werden door de gemeente gekenmerkt als illegale gift. 

Landelijke motie

Landelijk maakte het voorbeeld in Wijdemeren veel los. In de Tweede Kamer werd in februari een motie aangenomen die pleitte voor een vrijstelling tot 1200 euro. Venlo volgt nu dit voorbeeld vooruitlopend op een landelijke aanpassing van de regels. De 1200 euro geldt voor alleenstaande bijstandsontvangers. Voor bijstandsgerechtigden met kinderen is de vrijstelling nog iets hoger, namelijk 1800 euro.