advertentie Obesitas

Afsluiten Q4 met poller aangevochten bij rechter

Wijkbewoonster Carin Gerrits stapt naar de rechter om het gemeentelijk besluit Q4 met een poller af te sluiten voor autoverkeer aan te vechten. 'Daarvoor ontbreekt draagvlak in de buurt en uit niets blijkt dat er sprake is van overlast', aldus Gerrits.

Het voornemen om Q4 autoluw te maken bestaat al langer en dat streven wordt door Gerrits ook niet betwist. Het is de manier waarop die bij haar verbazing wekt.

Bezwaren

Het pollerplan werd geboren tijdens een werkconferentie in 2017 waarin bewoners hun visie mochten geven op de wijk en met eigen plannen kwamen. Toen het plan echter werd voorgelegd werden er tientallen bezwaren ingediend. Mede naar aanleiding van de vele zienswijzen werd het pollerplan weer ingetrokken en aangepast. Afgelopen zomer werd het plan door de gemeente opnieuw ter inzage gelegd. 'Daar is in tegenstelling tot de vorige keer verder geen bekendheid aan gegeven', zegt Gerrits. De gemeente kon nog geen antwoord geven op de vraag hoeveel bezwaren er dit keer tegen de komst van een poller werden ingediend. 

Drugsproblematiek

Venlo schreef in de nieuwe onderbouwing van de poller wel dat het gaat om een breed gedragen wens vanuit de wijk. Bewoners zouden overlast ervaren van Duitse automobilisten die de weg zoeken in de wijk en drugsdealers in auto's. 'Maar in feite is de wijk al autoluw sinds er verbodsborden staan. Van overlast van Duitse automobilisten is dan ook geen sprake meer, die houden zich aan de verkeersborden. Drugsproblematiek in de wijk los je niet op met een poller', zegt Gerrits. Met die breed gedragen wens wordt dus de werkconferentie uit 2017 bedoeld. De gemeente geeft aan dat ook na het plaatsen van de verkeersborden nog altijd overlast is van verkeer in de wijk en foutgeparkeerde auto's.

De gemeenteraad neemt deze maand een beslissing over het pollerplan.