Raadsleden mogen thuisblijven en digitaal stemmen

Als raadsleden zich er niet prettig bij voelen om de begrotingsbehandeling vandaag fysiek bij te wonen, mogen ze vanuit thuis hun stem uitbrengen als er besluiten genomen worden.

Dat hebben de fractievoorzitters van de partijen in de raad bepaald. Eerder deze week ontstond er ter elfder ure onenigheid over het eerder genomen besluit om fysiek te vergaderen. EENLokaal-fractievoorzitter Luud Pieko riep zijn fractiegenoten op om thuis te blijven, omdat hij het in deze tijden onverantwoord en onnodig vond om met de hele fractie fysiek naar de vergaderzaal te komen. 

Grondwettelijke uitzonderingen

Op die oproep en met name de late timing ontstond kritiek vanuit andere partijen, maar ze waren het er wel over eens dat raadsleden in tijden van corona om wat voor reden dan ook vanuit thuis zouden moeten kunnen stemmen. Dat besluit is nu dus ook genomen. De griffier Geert van Soest schrijft in een brief naar de raadsleden dat de politiek de handhaving van de richtlijnen serieus wil nemen, maar wijst er ook op dat de gemeenteraad een voorbeeldrol heeft. 'Voor de vele medewerkers van de gemeente en andere bedrijven en organisaties die hun essentiële werkzaamheden ook in deze tijden moet blijven uitvoeren', schrijft Van Soest. 'Het is niet voor niets dat wij als volksvertegenwoordiging behoren tot de grondwettelijke uitzonderingen op de coronarichtlijnen.'

Mimiek

Van Soest wijst er nogmaals op dat de fractievoorzitters na de digitale vergaderingen tijdens de eerste golf hebben besloten weer fysiek te gaan vergaderen omdat zij de mimiek en dynamiek in een politiek debat belangrijk vinden. Dat is minder goed voelbaar tijdens een digitale vergadering. 'Maar dan nog kunnen we onze ogen natuurlijk niet sluiten voor het gegeven dat ook onder raads- en collegeleden mensen zijn met een verhoogde kwetsbaarheid voor Covid-19', schrijft hij. 'Mensen dus, die meer dan wat dan ook willen deelnemen, maar niet verantwoord kunnen aanschuiven in een bijeenkomst.'

Als het kan, wordt er vanmiddag tijdens dag twee van de begrotingsbehandeling fysiek gestemd. Als er te veel afwezigen zijn of er door de afwezigheid van raadsleden een scheve balans ontstaat tussen coalitie en oppositie, wordt er ook digitaal gestemd over voorstellen, amendementen en moties. De fractie van EENLokaal is vrijdag overigens wel gewoon fysiek aanwezig.

Nedinscoplein

Als er nieuws te melden valt uit de gemeenteraad, melden we dat op Omroep Venlo. Vanavond in Nedinscoplein praten we verder over de begroting. Dat doen we met verslaggever Bas Nollé die de begroting voor Omroep Venlo volgt en voorzitter Erik Manders van Venlostad.com. Hij riep de politiek op dag één van de begroting op om zich in te spannen voor lastenverlichting voor ondernemers. Hij wil onder meer dat de reclamebelasting (zo'n 200.000 euro) niet door de gemeente wordt geïnd, maar dat eenzelfde bedrag wel aan ondernemers wordt uitgekeerd. Verder wil hij dat de terrashuur voor horecaondernemers met terugwerkende kracht volledig wordt kwijtgescholden. De terrashuur werd al slechts voor vijftig procent geïnd vanwege corona.