advertentie Obesitas

Raadsleden komen met project voor jongeren met schulden

Jongeren met schulden vallen nu vaak tussen wal en schip. Ze komen vaak niet in aanmerking voor lopende regelingen omdat ze te weinig verdienen. De helpende hand moet komen van het project Van Schuldvrij tot Zorgvrij van raadsleden Angelique Weingarten (SP) en Mohamed Addarrazi (PvdA).

Tijdens de voorbereidende raadsvergadering van vanavond wordt het initiatiefvoorstel ingediend, later deze maand moet de gemeenteraad daar een besluit over nemen. 'Daarna willen we zo snel mogelijk aan de slag', zegt Weingarten.

Den Haag

Helemaal nieuw is het project niet, de Venlose raadsleden spraken de afgelopen maanden met verschillende gemeenten waar al projecten voor jongeren met schulden lopen. Met name de gemeente Den Haag heeft volgens de initiatiefnemers een goed lopen project. 'Daar sluiten we ook op aan', zegt Weingarten. 'Jongeren met schulden kunnen zichzelf aanmelden of worden door hulpinstanties aangemeld en krijgen dan een begeleider toegewezen. Die gaat intensief aan de slag en kijkt daarbij naar de hele leefomgeving van de betreffende jongere en wat die nodig heeft. Hoe zit die bijvoorbeeld in zijn vel en wat is er nodig om ervoor te zorgen dat die weer gaat werken of naar school gaat', zegt Weingarten. 

Omweg

Beide raadsleden willen eerst een zogenaamde businesscase opstellen om alle cijfers in beeld te brengen, zijn die positief willen ze meteen met het project starten. Daarmee staan ze lijnrecht tegenover burgemeester en wethouders die nadat alle cijfers bekend zijn daar nog eens over willen vergaderen. 'Maar dat is een omweg die wij niet willen bewandelen', zegt Weingarten. 'Als we kunnen aantonen dat het project meer oplevert dan dat het kost moet je meteen aan de slag om jongeren te helpen.'