advertentie

Raad van State veegt bezwaren windpark van tafel 

Er is groen licht voor de komst van negen windturbines langs de spoorlijn bij Blerick en Boekend. De Raad van State heeft initiatiefnemer Etriplus in het gelijk gesteld. 

Vooral de gemeente Venlo krijgt een tik op de vingers. De gemeenteraad besloot in maart 2018 om het bestemmingsplan dat nodig was voor de komst van het windpark niet vast te stellen. Met gemeentelijke verkiezingen in het vooruitzicht koos een meerderheid van de politieke partijen ervoor om mee te gaan in de geuite bezwaren van omwonenden.

Onvoldoende onderbouwd

En dat was niet terecht, oordeelt de hoogste bestuursrechter. Er werd door de raad destijds aangevoerd dat omwonenden niet of onvoldoende betrokken werden en dat Etriplus onvoldoende onderzoek naar draagvlak voor het windpark had gedaan. Ook werden vragen gesteld bij de gehanteerde normen voor geluidhinder en de nadelige gevolgen van laagfrequent en infrasoon geluid. Alle gronden waarop dit besluit destijds is genomen worden volgens de rechter onvoldoende onderbouwd door feiten of beleid.  Ook bezwaren van omwonenden en bedrijven in de buurt van de plek van de beoogde windturbines worden van tafel geveegd.

Geen nieuw besluit

Omdat de Provincie al had ingegrepen en het besluit van de Venlose gemeenteraad daarmee overrulede, hoeft de gemeente geen nieuw besluit te nemen. Er ligt een provinciaal plan voor negen windmolens en dat kan nu gewoon worden uitgevoerd. De gemeente noemt het positief dat er na lange tijd duidelijk is gekomen in deze kwestie. Zeker in het kader van de duurzaamheidstransitie. Verder zegt een woordvoerder dat de uitspraak van de Raad van State eerst goed bestudeerd zal moeten worden. Vooral ten aanzien van mogelijke compensatie die de gemeente mogelijk moet gaan betalen aan Etriplus voor het uitstel van het windpark.

Actiegroep teleurgesteld

De Actiegroep Windturbines Blerick laat via een schriftelijke reactie weten bijzonder teleurgesteld te zijn over het besluit van de Raad van State. Zij wil verder niet inhoudelijk ingaan op het besluit en zegt zich te beraden over verdere stappen.

Over een Venloos windpark parallel aan de spoorlijn Venlo-Eindhoven wordt al tien jaar gesproken. In 2009 wordt de ambitie hiervoor voor het eerst genoemd. In 2012 wordt het gebied aangewezen als zoeklocatie voor windenergie. Een jaar later wordt Etriplus opgericht en worden de plannen concreet. Hieronder een chronologisch overzicht van de belangrijkse gebeurtenissen sindsdien:

advertentie

Lees ook deze artikelen