advertentie

Raad stemt unaniem in met begroting

De gemeenteraad heeft vrijdagmiddag unaniem ingestemd met de begroting. Het CDA kreeg ook alle raadsfracties mee om het geld voor de samenlevingsagenda te schrappen ten behoeve van aandachtswijken en handhaving.

Het CDA wilde tegenstemmen als het amendement niet zou worden aangenomen. De partij vond het onbestaanbaar dat er in de begroting geen concrete plannen voor de samenlevingsagenda stonden maar er wel geld voor was ingetekend. Eén miljoen om precies te zijn over twee jaar tijd. 

Handhaving en probleemwijken

Fractievoorzitter Tom Verhaegh van het CDA vond dat dat miljoen veel beter ingezet kon worden. Eerst opperde hij om het geld te besteden aan Vastenavondkamp en cultureel erfgoed. Na wat gepingpong over en weer veranderde het CDA het amendement en wees het geld toe aan handhaving en probleemwijken in het algemeen. De raad stemde unaniem in met dat amendement en dus gaat er in 2020 en 2021 twee ton per jaar naar handhaving en drie ton per jaar naar probleemwijken. Verhaegh: 'Eindelijk wordt de samenlevingsagenda duidelijk en concreet ingezet voor twee belangrijke thema's.'

Armoede

Verder waren er weinig hete hangijzers tijdens de begrotingsbehandeling. Wethouder Alexander Vervoort (SP) kreeg het vuur nog wel aan de schenen vanwege het in de ogen van de raad falende armoedebeleid. Dat punt staat volgende week op de agenda en dan zal de kritiek ongetwijfeld opnieuw aanzwellen. Tijdens de begroting deed de wethouder wel al enkele toezeggingen, onder meer om de regels voor vergoedingen vanuit Stichting Leergeld en het Sport- en Cultuurfonds te versoepelen. 

Vlaggen

De raad stemde eveneens in met het voornemen om een aantal vlaggen in de raadszaal aan te gaan brengen. De PVV wilde in eerste instantie een Venlose, Limburgse en Nederlandse vlag. Later kwam daar het idee bij om ook een Europese en een regenboogvlag voor acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. Daarnaast wordt artikel 1 uit de grondwet aangebracht in de vergaderzaal van de gemeenteraad en er is ruimte voor nog een door te raad aan te wijzen vlag. Alleen GroenLinks stemde tegen. Fractievoorzitter Wim Janssen vraagt zich af: 'Gaan we de hele raadszaal dan volhangen met vlaggen? Iedereen deed er een beetje lacherig over en het verbaasde me dat wij als enige kritisch waren.'