advertentie Astra Solar app

Raad spreekt zich unaniem uit over anjerveldjes en doet zich daarmee tekort

Twee dagen vergaderen over kaders voor de begroting leverde van de gemeenteraad een harde uitspraak op over bijvoorbeeld anjerveldjes en recreatie langs de Maas. En de constatering dat de complottheorieën nu ook de raadszaal hebben bereikt.

Het is momenteel lastig oppositie voeren in Venlo. Want wat kun je uitrichten tegen beleid waar je het eigenlijk mee eens bent? 'Vroeger maakte het college het ons nog moeilijk met plannen voor kabelbanen bijvoorbeeld. Nu zijn er geen grote plannen meer', verzuchtte het zelfstandig raadslid Ali Oruç. 

Slecht doordachte moties

Daarmee kwam hij met een wel heel beperkte uitleg van de rol van raadslid. Ook VVD-fractievoorzitter Leon Bastiaans hoorden we constateren dat zijn partij vanuit de oppositie veel zaken uit de kadernota kon steunen. Hij verklaarde dat door te stellen dat het VVD-verkiezingsprogramma alsnog langzaam wordt overgenomen door het college. Lachen natuurlijk, maar ook dat levert weinig op. Bovendien is een raadslid in de oppositie er niet alleen om plannen van de coalitie te kraken. Oppositiepartij D66 liet heel nadrukkelijk van zich horen, maar stond na afloop met vrijwel lege handen. Al hun moties haalden het niet en bleken niet goed genoeg doordacht, was de eigen conclusie na afloop. Dus rees bij veel partijen na afloop de vraag wat twee dagen vergaderen over de kadernota nu concreet had opgeleverd.

Complottheorie

In ieder geval de constatering dat de inbreng van twee raadszetels wel heel beperkt is. Ali Oruç kwam uiteindelijk zelfs te spreken over de globalistische agenda van D66, het feit dat de partij meewerkte aan de Great Reset en contacten onderhield met Klaus Schwab. Dergelijke complottheorieën zijn dus niet langer exclusief voorbehouden aan Facebook en besloten chatgroepen. Ze worden nu ook verspreid door de microfoon van de raadszaal zonder dat daar een weerwoord op klinkt. Forum voor Democratie-voorman Lars Heuvelmans kwam met termen als partijkartel en maffiapraktijken. Dat laatste sloeg op de gemeentesubsidies waarmee mensen met een kleine beurs zonnepanelen kunnen aanleggen. Een regeling waarmee hij het na wat doorvragen vanuit de raad eigenlijk helemaal niet zo oneens was. Toen er een dag later daadwerkelijk moest worden gestemd over de kadernota en alle moties was de partij afwezig. 

Motieverbod

Er waren tijden (niet eens zo heel lang geleden) dat het debat over de kadernota gold als een tweede begrotingsbehandeling en dat er in Venlo fors bezuinigd moest worden. Debatten gingen over waar wel en waar niet geschrapt mocht worden. Oftewel, wat vindt de gemeenteraad wel en wat niet heel belangrijk? Behalve dat de kadernota een heel algemeen stuk is geworden gaat het Venlo financieel ook beduidend beter. Het lijkt wel alsof geld in de schatkist het voor partijen lastiger maakt om prioriteiten aan te geven. Wat ook niet helpt is de vergaderregel vanuit de coalitie om in het debat over de kadernota niet te werken met moties (specifieke opdrachten aan het college waarover de gemeenteraad stemt). 

Verlanglijstjes

Eigenlijk is dat laatste heel raar, want een motie is in feite een keiharde uitspraak van de gemeenteraad. Of in het geval van de kadernota een keihard kader voor de uiteindelijke gemeentebegroting. Wethouder Financiën Frans Schatorjé kwam nu met de mededeling dat hij alle inbrengen van de partijen sowieso gaat meewegen bij het opstellen van die begroting. Daarmee werd de inbreng van al die partijen een soort wensenlijstje voor Sinterklaas en dan maar hopen dat de goedheiligman in het najaar ook al die wensen in zijn begroting heeft opgenomen.  

Niet-stemmers

Wie heel erg dicht op de gemeentepolitiek zit zou nog kunnen begrijpen waarom bijvoorbeeld PvdA en GroenLinks geen motie maakten over het in hun ogen belangrijke dossier armoedebeleid. Dat nieuwe beleid wordt nog voor het najaar besproken en daar kunnen ze net zo goed zaken doen. Dat klopt natuurlijk wel, maar nu zit er toevallig geen burger dicht op de gemeentepolitiek. 99 procent van de inwoners leest de bijdrages van de partijen niet en schakelt niet in bij de livestream van de raad. En de media kunnen niet uitputtend berichten over alles wat is verteld in de gemeenteraad. In een tijd waarin meer dan de helft van de kiesgerechtigden in Venlo niet stemt, zou je toch juist heel duidelijk moeten aangeven waar je als partij voor staat?

Slavernijverleden

Het resultaat van het ontbreken van moties over grote onderwerpen is dat er wel keiharde politieke uitspraken worden gedaan over ingediende moties over micro-onderwerpen. En dat die besluiten wel het grote publiek bereiken. Dus heb je als raadslid twee dagen vergaderd over de aankomende begroting met als resultaat dat er een keiharde uitspraak ligt over bijvoorbeeld de aanleg van anjerveldjes voor veteranen. Of dat de raad unaniem vindt dat er een onderzoek moet komen naar de mogelijkheid van meer toerisme en recreatie op de Maasoevers. Onder de streep heeft EENLokaal-fractievoorzitter Luud Pieko meer gedebatteerd over een overbodig onderzoek naar de rol van Venlo in het slavernijverleden dan over de invoering van een ouderenfonds (dat hij wel introduceerde in zijn bijdrage, maar waarover door de raad nooit meer werd gesproken). 

Raad doet zich tekort

Daarmee is niet gezegd dat die vijf kleine besluiten van de raad niet relevant waren. Maar door als raad niet ook heel duidelijk uitspraken te doen over bijvoorbeeld armoedebeleid, steun aan verenigingen in moeilijkheden of plannen voor alle dorpen en kernen doet de gemeenteraad van Venlo zich eigenlijk tekort. Als raadsleden zelf al concluderen dat twee dagen vergaderen over de kadernota nauwelijks iets heeft opgeleverd en dat het bij vlagen zelfs nergens over ging, waarom zouden de burgers zich dan druk moeten maken over datgene wat er in die gemeenteraad wordt besproken? 

advertentie Dynamic
Podcast moet animo voor HPV-prik bij jongeren opkrikken
NIEUWS

Podcast moet animo voor HPV-prik bij jongeren opkrikken

NIEUWS

Podcast moet animo voor HPV-prik bij jongeren opkrikken

Om meer Noord-Limburgse jongeren ertoe te bewegen een HPV-prik te halen, heeft Stichting Kankerpraat twee podcastafleveringen gelanceerd. De afleveringen zijn een samenwerking met GGD Limburg-Noord.

Tajiri-tentoonstelling en film Bokkenrijders in UIT!
OMROEP VENLO

Tajiri-tentoonstelling en film Bokkenrijders in UIT!

Het is donderdag precies 100 jaar geleden dat beeldhouwer Shinkichi Tajiri geboren werd. De honderdste geboortedag van de Cobra-kunstenaar die lang in Baarlo woonde, is reden voor een tentoonstelling in Museum van Bommel van Dam. Dat en meer in UIT! deze week.

Wachtlijst van een jaar geen uitzondering bij kinderopvang
REPORTAGE

Wachtlijst van een jaar geen uitzondering bij kinderopvang

Terwijl er steeds meer vraag komt voor kinderopvang, kampen opvanglocaties met problemen om aan die vraag te kunnen voldoen. Het gevolg op veel plekken: wachtlijsten.

Arcen loopt uit voor Top 2000-concert van Koninklijke Harmonie
REPORTAGE

Arcen loopt uit voor Top 2000-concert van Koninklijke Harmonie

De combinatie harmonie en popmuziek ligt misschien niet voor de hand, maar in Arcen doet de combinatie goed zijn werk. Komend weekend loopt heel Arcen uit voor het Top 2000-concert van de Koninklijke Harmonie.

Komend weekend beperkt treinverkeer tussen Venlo en Cuijk
NIEUWS

Komend weekend beperkt treinverkeer tussen Venlo en Cuijk

Door werkzaamheden aan het spoor rijden er op 9 december beperkt en op 10 december helemaal geen treinen tussen Venlo en Cuijk. Op beide dagen worden bussen ingezet.

Pizzarette
COLUMN

Pizzarette

Sinterklaas is alweer op de weg terug naar Spanje en de eerste kerstbomen krijgen weer een mooi plekje in de woonkamer. Voor veel mensen hét moment om ook het gourmetstel na een jaar weer uit de kast te halen.

advertentie Dynamic
Arcen loopt uit voor Top 2000-concert van Koninklijke Harmonie
REPORTAGE

Arcen loopt uit voor Top 2000-concert van Koninklijke Harmonie

De combinatie harmonie en popmuziek ligt misschien niet voor de hand, maar in Arcen doet de combinatie goed zijn werk. Komend weekend loopt heel Arcen uit voor het Top 2000-concert van de Koninklijke Harmonie.

Komend weekend beperkt treinverkeer tussen Venlo en Cuijk
NIEUWS

Komend weekend beperkt treinverkeer tussen Venlo en Cuijk

Door werkzaamheden aan het spoor rijden er op 9 december beperkt en op 10 december helemaal geen treinen tussen Venlo en Cuijk. Op beide dagen worden bussen ingezet.

Pizzarette
COLUMN

Pizzarette

Sinterklaas is alweer op de weg terug naar Spanje en de eerste kerstbomen krijgen weer een mooi plekje in de woonkamer. Voor veel mensen hét moment om ook het gourmetstel na een jaar weer uit de kast te halen.