Raad spreekt zich unaniem uit over anjerveldjes en doet zich daarmee tekort

Twee dagen vergaderen over kaders voor de begroting leverde van de gemeenteraad een harde uitspraak op over bijvoorbeeld anjerveldjes en recreatie langs de Maas. En de constatering dat de complottheorieën nu ook de raadszaal hebben bereikt.

Het is momenteel lastig oppositie voeren in Venlo. Want wat kun je uitrichten tegen beleid waar je het eigenlijk mee eens bent? 'Vroeger maakte het college het ons nog moeilijk met plannen voor kabelbanen bijvoorbeeld. Nu zijn er geen grote plannen meer', verzuchtte het zelfstandig raadslid Ali Oruç. 

Slecht doordachte moties

Daarmee kwam hij met een wel heel beperkte uitleg van de rol van raadslid. Ook VVD-fractievoorzitter Leon Bastiaans hoorden we constateren dat zijn partij vanuit de oppositie veel zaken uit de kadernota kon steunen. Hij verklaarde dat door te stellen dat het VVD-verkiezingsprogramma alsnog langzaam wordt overgenomen door het college. Lachen natuurlijk, maar ook dat levert weinig op. Bovendien is een raadslid in de oppositie er niet alleen om plannen van de coalitie te kraken. Oppositiepartij D66 liet heel nadrukkelijk van zich horen, maar stond na afloop met vrijwel lege handen. Al hun moties haalden het niet en bleken niet goed genoeg doordacht, was de eigen conclusie na afloop. Dus rees bij veel partijen na afloop de vraag wat twee dagen vergaderen over de kadernota nu concreet had opgeleverd.

Complottheorie

In ieder geval de constatering dat de inbreng van twee raadszetels wel heel beperkt is. Ali Oruç kwam uiteindelijk zelfs te spreken over de globalistische agenda van D66, het feit dat de partij meewerkte aan de Great Reset en contacten onderhield met Klaus Schwab. Dergelijke complottheorieën zijn dus niet langer exclusief voorbehouden aan Facebook en besloten chatgroepen. Ze worden nu ook verspreid door de microfoon van de raadszaal zonder dat daar een weerwoord op klinkt. Forum voor Democratie-voorman Lars Heuvelmans kwam met termen als partijkartel en maffiapraktijken. Dat laatste sloeg op de gemeentesubsidies waarmee mensen met een kleine beurs zonnepanelen kunnen aanleggen. Een regeling waarmee hij het na wat doorvragen vanuit de raad eigenlijk helemaal niet zo oneens was. Toen er een dag later daadwerkelijk moest worden gestemd over de kadernota en alle moties was de partij afwezig. 

Motieverbod

Er waren tijden (niet eens zo heel lang geleden) dat het debat over de kadernota gold als een tweede begrotingsbehandeling en dat er in Venlo fors bezuinigd moest worden. Debatten gingen over waar wel en waar niet geschrapt mocht worden. Oftewel, wat vindt de gemeenteraad wel en wat niet heel belangrijk? Behalve dat de kadernota een heel algemeen stuk is geworden gaat het Venlo financieel ook beduidend beter. Het lijkt wel alsof geld in de schatkist het voor partijen lastiger maakt om prioriteiten aan te geven. Wat ook niet helpt is de vergaderregel vanuit de coalitie om in het debat over de kadernota niet te werken met moties (specifieke opdrachten aan het college waarover de gemeenteraad stemt). 

Verlanglijstjes

Eigenlijk is dat laatste heel raar, want een motie is in feite een keiharde uitspraak van de gemeenteraad. Of in het geval van de kadernota een keihard kader voor de uiteindelijke gemeentebegroting. Wethouder Financiën Frans Schatorjé kwam nu met de mededeling dat hij alle inbrengen van de partijen sowieso gaat meewegen bij het opstellen van die begroting. Daarmee werd de inbreng van al die partijen een soort wensenlijstje voor Sinterklaas en dan maar hopen dat de goedheiligman in het najaar ook al die wensen in zijn begroting heeft opgenomen.  

Niet-stemmers

Wie heel erg dicht op de gemeentepolitiek zit zou nog kunnen begrijpen waarom bijvoorbeeld PvdA en GroenLinks geen motie maakten over het in hun ogen belangrijke dossier armoedebeleid. Dat nieuwe beleid wordt nog voor het najaar besproken en daar kunnen ze net zo goed zaken doen. Dat klopt natuurlijk wel, maar nu zit er toevallig geen burger dicht op de gemeentepolitiek. 99 procent van de inwoners leest de bijdrages van de partijen niet en schakelt niet in bij de livestream van de raad. En de media kunnen niet uitputtend berichten over alles wat is verteld in de gemeenteraad. In een tijd waarin meer dan de helft van de kiesgerechtigden in Venlo niet stemt, zou je toch juist heel duidelijk moeten aangeven waar je als partij voor staat?

Slavernijverleden

Het resultaat van het ontbreken van moties over grote onderwerpen is dat er wel keiharde politieke uitspraken worden gedaan over ingediende moties over micro-onderwerpen. En dat die besluiten wel het grote publiek bereiken. Dus heb je als raadslid twee dagen vergaderd over de aankomende begroting met als resultaat dat er een keiharde uitspraak ligt over bijvoorbeeld de aanleg van anjerveldjes voor veteranen. Of dat de raad unaniem vindt dat er een onderzoek moet komen naar de mogelijkheid van meer toerisme en recreatie op de Maasoevers. Onder de streep heeft EENLokaal-fractievoorzitter Luud Pieko meer gedebatteerd over een overbodig onderzoek naar de rol van Venlo in het slavernijverleden dan over de invoering van een ouderenfonds (dat hij wel introduceerde in zijn bijdrage, maar waarover door de raad nooit meer werd gesproken). 

Raad doet zich tekort

Daarmee is niet gezegd dat die vijf kleine besluiten van de raad niet relevant waren. Maar door als raad niet ook heel duidelijk uitspraken te doen over bijvoorbeeld armoedebeleid, steun aan verenigingen in moeilijkheden of plannen voor alle dorpen en kernen doet de gemeenteraad van Venlo zich eigenlijk tekort. Als raadsleden zelf al concluderen dat twee dagen vergaderen over de kadernota nauwelijks iets heeft opgeleverd en dat het bij vlagen zelfs nergens over ging, waarom zouden de burgers zich dan druk moeten maken over datgene wat er in die gemeenteraad wordt besproken? 

Akkermansgilde verwelkomt eerste 'Akkervrouw'
REPORTAGE

Akkermansgilde verwelkomt eerste 'Akkervrouw'

REPORTAGE

Akkermansgilde verwelkomt eerste 'Akkervrouw'

Een primeur voor het 429 jaar oude Akkermansgilde Venlo: voor het eerst loopt er tussen de Akkermannen in de persoon van Jessica Steegh een Akkervrouw. 'Ik wist er eerst weinig van maar de mannen doen super leuk tegen mij', aldus Steegh.

Bij warm weer is ijscoman Rens iedereens vriend
REPORTAGE

Bij warm weer is ijscoman Rens iedereens vriend

Het is op warme dagen als deze een welkome traktatie: een lekker ijsje. Liefhebbers kunnen daarvoor al ruim tien jaar terecht bij de Tegelse ijscoman Rens van Dongen.

Twee Venlose winnaars bij het Limburg Film Festival
NIEUWS

Twee Venlose winnaars bij het Limburg Film Festival

Afgelopen zondag werden in filmhuis De Nieuwe Scene de filmprijzen van het Limburg Film Festival uitgereikt. De documentaire 'Mijn Vader de Hasjkoning' van Ruud Lenssen en Will Falize won de prijs voor beste lange documentaire.

De Teen van Uchebo over de anticlimax in Almere
PODCAST

De Teen van Uchebo over de anticlimax in Almere

Eerst gaf niemand er een stuiver voor, maar na het tweeluik tegen Willem II was heel Venlo hoopvol. VVV kon de finale van de play-offs ruiken, maar door een dramatische penaltyreeks strandde de promotiedroom in Almere.

Vrijwilliger start handtekeningenactie voor Wereldpaviljoen
NIEUWS

Vrijwilliger start handtekeningenactie voor Wereldpaviljoen

Het Wereldpaviljoen is afgelopen weekend begonnen met een handtekeningenactie. Het initiatief is afkomstig van vrijwilligster Meriam Burer die wil aantonen dat er veel draagvlak is voor het Wereldpaviljoen.

Mannenkoor De Meulezengers uitgeroepen tot Inspiratiekoor van het jaar
NIEUWS

Mannenkoor De Meulezengers uitgeroepen tot Inspiratiekoor van het jaar

Het mannenkoor De Meulezengers is uitgeroepen tot VNK Inspiratiekoor 2023. De prijs wordt uitgereikt aan Limburgse koren die op verschillende gebieden een inspiratie kunnen zijn voor andere koren.

De Teen van Uchebo over de anticlimax in Almere
PODCAST

De Teen van Uchebo over de anticlimax in Almere

Eerst gaf niemand er een stuiver voor, maar na het tweeluik tegen Willem II was heel Venlo hoopvol. VVV kon de finale van de play-offs ruiken, maar door een dramatische penaltyreeks strandde de promotiedroom in Almere.

Vrijwilliger start handtekeningenactie voor Wereldpaviljoen
NIEUWS

Vrijwilliger start handtekeningenactie voor Wereldpaviljoen

Het Wereldpaviljoen is afgelopen weekend begonnen met een handtekeningenactie. Het initiatief is afkomstig van vrijwilligster Meriam Burer die wil aantonen dat er veel draagvlak is voor het Wereldpaviljoen.

Mannenkoor De Meulezengers uitgeroepen tot Inspiratiekoor van het jaar
NIEUWS

Mannenkoor De Meulezengers uitgeroepen tot Inspiratiekoor van het jaar

Het mannenkoor De Meulezengers is uitgeroepen tot VNK Inspiratiekoor 2023. De prijs wordt uitgereikt aan Limburgse koren die op verschillende gebieden een inspiratie kunnen zijn voor andere koren.