advertentie Obesitas

Raad houdt vinger aan de pols bij Vervoort

De gemeenteraad wil dat wethouder Alexander Vervoort laat zien of en hoe hij de aanbevelingen van de rekenkamer over de schuldhulpverlening verwerkt in het huidige beleid. 

Daarover bereikte de gemeenteraad woensdagavond overeenstemming in de raadsvergadering.

De wethouder kreeg begin dit jaar een zwaar rapport van de rekenkamer voor de kiezen. In dat rapport concludeerde de rekenkamer dat er veel niet goed gaat in de schuldhulpverlening. De rekenkamer kwam tot 25 conclusies en negentien aanbevelingen. Belangrijkste conclusie van de rekenkamer was dat er met geen mogelijkheid valt te zeggen of Venlo effectief beleid voert om mensen met schulden te helpen. Daarvoor ontbreken simpelweg voldoende cijfers over de daadwerkelijke kosten en opbrengsten van de gemeentelijke schuldhulpverlening.


De aanbevelingen moeten leiden tot een grotere effectiviteit en doelmatigheid van de schuldhulpverlening. Wethouder Vervoort (SP) wilde alle aanbevelingen overnemen al was er één punt dat voor discussie zorgde: of het beleid en de dienstverlening vastgelegd moesten worden in een verordening. De oppositiepartijen vonden van wel, de coalitie vond van niet. Die verordening zou door de raad moeten worden vastgesteld, wat weer zou zorgen voor een extra controle-instrument voor de raad. Dat zou beknellend werken voor de wethouder, vonden de coalitiepartijen. Als er geen verordening zou komen, zou daarmee getornd worden aan de democratie, vond Tom Verhaegh van het CDA.

Groot belang

De gemeenteraad zou namelijk niet kunnen controleren of en hoe de wethouder die aanbevelingen gaat verwerken. Verhaegh: 'Gezien het grote belang moeten wij hier als gemeenteraad altijd bij betrokken worden.  Als het goed is, dan zitten we allemaal binnen vijf minuten aan het bier maar we moeten ons werk wel serieus nemen.'

Na drie schorsingen en overleg met de griffier vonden de coalitie en de oppositie elkaar alsnog. De verordening zou inderdaad belemmerend werken, zo was ook de overtuiging van de oppositie. Bij een gewenste verandering van het beleid zou namelijk weer eerst die verordening moeten worden aangepast. Een amendement van SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten haalde uiteindelijk een meerderheid: er komt geen verordening, maar de raad heeft wel het laatste woord over het aangepaste beleid. Met als het goed is alle aanbevelingen daarin verwerkt. 

Alleen de PVV stemde tegen. 'Wij vinden dit een heel erg goed rapport', zei fractievoorzitter Donald Fijnje. 'Maar juist die verordening vinden wij heel belangrijk.'