advertentie

Provincie in gesprek met NS over verdwijnen servicebalie

Gedeputeerde Hubert Mackus gaat in gesprek met NS over de voorgenomen sluiting van servicebalies, waaronder die in Venlo.

Dat heeft Mackus toegezegd in Provinciale Staten na een motie die door alle partijen behalve D66 werd ingediend. De fracties roepen de bestuurder op om er bij zowel de NS als vervoerder als de staatssecretaris van infrastructuur op aan te dringen om de loketten op stations in Limburg te behouden. Ze zijn van mening dat behoud van servicebalies nodig is in het kader van kwaliteit van dienstverlening, maar ook om verschraling van de NS-stations in Limburg tegen te gaan. 

Toegankelijkheid

De NS wil het aantal stations met een vaste ticketservicebalie terugbrengen van 36 naar 15. Ook het loket op het Venlose station zal hierdoor moeten sluiten. Om dit te voorkomen heeft Venlostad.com eerder al een brief geschreven aan de directie van de NS. Voorzitter Erik Manders vreesde dat vooral kwetsbare doelgroepen en ouderen de problemen van het verdwijnen van de balie zullen ondervinden. Hij stelde voorstel om samen met wethouder Boom in gesprek te gaan met de vervoerder. Het is niet duidelijk of dat nog gaat gebeuren nu Mackus namens de provincie al met de NS om tafel gaat.

De politieke partijen in de provincie onderstrepen eveneens het belang van de toegankelijkheid van Limburgse treinstations en het reizen met de trein voor kwetsbare doelgroepen. Het openbaar vervoer komt volgens hen vooral voor ouderen en mensen met een beperking ernstig onder druk te staan.