advertentie

Proef met gezamenlijke scootmobielen en tilliften in kleine zorghuizen

Geen persoonlijke rolstoel of tillift meer, maar hulpvoorzieningen die in eigendom komen van kleinere zorginstellingen. Dat is de insteek van een proef die is gestart in het Tegelse Annahuis.

Besparing

In het Annahuis wonen op dit moment drie mensen die drie rolstoelen en één tillift in gebruik hebben. Door die hulpmiddelen in bezit te geven van de zorginstelling wordt in de toekomst niet automatisch een nieuwe rolstoel of tillift aangeschaft voor nieuwe bewoners en kunnen ze mogelijk door meerdere mensen worden gebruikt. Dat bespaart 1.209 euro per rolstoel en tussen 2.396 en 3.445 euro voor een tillift. De proef wordt dit najaar geëvalueerd en wanneer de resultaten goed zijn wordt de werkwijze ook bij de andere zorginstellingen binnen de gemeente toegepast.   

Gemeente

De proef is bedoeld voor bewoners van kleinschalige woonzorghuizen. In tegenstelling tot bewoners van grotere verpleeghuizen worden deze patiënten door de overheid gezien als thuiswonend. Wanneer deze groep mensen gebruik moet maken van hulpmiddelen als een rolstoel, tillift of scootmobiel wordt dat betaald vanuit de wmo, een regeling waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

Wetswijziging

Hoewel er door politiek Den Haag wordt gewerkt aan een wetswijziging om die situatie recht te trekken, wil de gemeente Venlo dat mogelijk nieuwe beleid niet afwachten. Venlo constateert immers dat er al jaren over dit onderwerp wordt gesproken en dat de kans aanwezig is dat ook de voorgenomen wetswijziging voor 2020 vertraging oploopt. Bovendien betekent een eventuele wetswijziging niet dat de situatie meteen verandert. Gemeenten blijven nog verantwoordelijk voor onderhoud en aanpassing van hulpmiddelen tot het moment dat ze daadwerkelijk worden vervangen.

advertentie

Lees ook deze artikelen