advertentie Liedjesavond Blerick Header

Vraag om onafhankelijk accountantsonderzoek naar Stichting Heyerhoven

De fractie van Lokaal-Limburg wil dat de provincie een onafhankelijk accountantsonderzoek instelt naar Stichting Heyerhoven. Die stichting is belast met de aanleg van een golfbaan op Parc Zaarderheiken.

Omroep Venlo onderzocht de ontwikkelingen op Parc Zaarderheiken. De realisatie van de golfbaan is in gevaar, omdat Stichting Heyerhoven verwikkeld is in juridische procedures, een deel van de grond niet op mag en er financieel niet goed voor staat. De stichting is paardenfokker Johan Frencken nog 25.000 euro schadevergoeding verschuldigd en er zijn twijfels over gedeclareerde werkzaamheden aan een beekje op het terrein. De stichting vroeg eind 2019 een betaling van ruim twee ton aan, maar de uitkerende instantie had begin augustus jongstleden nog altijd niet uitbetaald. 

Lokaal-Limburg heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg. De provincie is grootaandeelhouder van het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, dat op zijn beurt weer de eigenaar is van de grond waarop de golfbaan moet komen. 

Gemeenschapsgeld

De stichting heeft al werkzaamheden uitgevoerd op het terrein waar ze van de rechter niet meer op mag. Lokaal-Limburg vraagt zich af wie die werkzaamheden heeft betaald. Frencken sprak eerder een vermoeden uit dat de werkzaamheden door Greenport zijn voorgeschoten. Heyerhoven zou die kosten dan later terugbetalen met rente. 'Maar als de stichting omvalt, dan gaat Greenport de boot in', aldus Frencken. Een voorschot zou tegenstrijdig zijn met eerdere beloftes van Greenport dat er geen euro gemeenschapsgeld naar de aanleg van de golfbaan zou gaan. 

Er hangt een hardnekkige deken van mist over Stichting Heyerhoven in relatie tot het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

• Lokaal-Limburg

Volgens Lokaal-Limburg hangt er 'een hardnekkige deken van mist over Stichting Heyerhoven in relatie tot Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en de ontwikkeling Parc Zaarderheiken, vooral op het gebied van financiën en de financiële stromingen. Het is van belang waar het geld van de reeds wel uitgevoerde werkzaamheden vandaan is gekomen. Dat moet ook voor het Ontwikkelbedrijf en diens aandeelhouders van belang zijn. Daarom lijkt het onze fractie zinvol en zeer wenselijk om een onafhankelijk accountantsonderzoek in te stellen.'