advertentie Viecuri Mooi

Politiek wil duidelijkheid over situatie bij gemeenschapshuizen

Politiek Venlo wil duidelijkheid over de situatie bij de gemeenschapshuizen in de gemeente. EENLokaal, VVD en D66 willen bijvoorbeeld weten of de gemeente eerder gemaakte plannen nog gaat uitvoeren.

De drie partijen reageren op de zorgen die leven bij de verschillende gemeenschapshuizen naar aanleiding van een gemeentelijke evaluatie, waarin onder andere wordt geconcludeerd dat er bij de gemeenschapshuizen onvoldoende bekend is wat de wensen van gebruikers en inwoners zijn. Ook is er volgens het onderzoek sprake van overlap tussen gemeenschapshuizen. De uitkomsten van die evaluatie dienen als basis voor nieuw beleid voor gemeenschapshuizen.

Verbazing

De Stichting Maatschappelijke Accommodaties Venlo (SMAV) die als koepelorganisatie voor gemeenschapshuizen fungeert sprak daar eerder al haar verbazing over uit. Voorzitter Jan Kessels liet weten dat de gemeenschapshuizen niet zijn gehoord in die evaluatie. De drie partijen willen weten of dat inderdaad klopt en of de gemeente van plan is om alsnog te gaan praten met de besturen van de gemeenschapshuizen.

Financiën

De SMAV vestigde ook de aandacht op gemeentelijke plannen die voorzagen in het verduurzamen van accommodaties en huurharmonisatie. Daar is weinig tot niets van terechtgekomen. 'Is het college bereid om deze acties af te maken of laat u het hierbij?', willen de drie partijen nu weten. Ze wijzen tevens op de vaak slechte financiële situatie bij gemeenschapshuizen als gevolg van de coronacrisis. EENLokaal, VVD en D66 vragen of de gemeente bereid is gemeenschapshuizen de ruimte te geven om op creatieve wijze meer inkomsten te genereren.