Plannen van 80 miljoen voor gezond en veilig Noord-Limburg

Limburg vraagt 20 miljoen euro van het Rijk voor de regiodeal Noord-Limburg. De provincie en de acht gemeentes in de regio hebben daarvoor een voorstel ingediend.

De negen partijen tekenden bovendien een samenwerkingsovereenkomst. Daarin staat dat ze de komende jaren (2020-2023) samen 40 miljoen investeren in gezamenlijke prioriteiten.

Regiodeal

De regiodeal moet zorgen voor een duurzaam, veilig en gezond toekomstperspectief voor de inwoners van Noord-Limburg. In het voorstel zijn vijf thema's uitgewerkt, waarin geïnvesteerd moet worden. Een van die zaken is future farming: het vinden van slimme oplossingen op het gebied van landbouw. Daarnaast moet er geld naar de gezondheid van inwoners en het behouden en aantrekken van talent. Als vierde staan er investeringen gepland in een veilige, leefbare omgeving onder meer door de aanpak van criminaliteit. Laatste thema is grensoverschrijdende samenwerking.

Het Rijk heeft 180 miljoen euro beschikbaar voor regiodeals. Als het Rijk bereid is 20 miljoen te investeren, wil Limburg hetzelfde bedrag beschikbaar stellen. De plannen in de regio hebben steun van onder meer de partners op Brightlands Campus Greenport Venlo, vijf onderwijsinstellingen in de regio en de Veiligheidsregio Noord-Limburg.

Samenwerkingsovereenkomst

De acht gemeentes en de provincie werken bovendien samen aan de Investeringsagenda Noord-Limburg. Het geld dat daarin wordt gestoken, gebruikt de regio om aan de slag te gaan met zaken als innovatie, mobiliteit en duurzaamheid. Samen met een groot aantal partners in regio worden de komende maanden concrete investeringsvoorstellen uitgewerkt, zodat daar in het voorjaar van 2020 besluiten over genomen kunnen worden. De ambitie van Noord-Limburg is om de gezondste regio van Nederland te worden.