advertentie

Parkeerregels in Blerick en Tegelen aangepast

Langer parkeren in de blauwe zone van Blerick en nog zeker een jaar lang parkeren op het Tegelse Wilhelminaplein. Het zijn aanpassingen waarmee Venlo komt na een evaluatie van het parkeerbeleid in beide plaatsen.

In Blerick en Tegelen werd in 2017 rond de centra een blauwe zone ingevoerd. Twee jaar later geven bewoners en ondernemers aan daarover tevreden te zijn. Op het Tegelse Wilhelminaplein kan tijdens winkeluren sinds anderhalf jaar weer geparkeerd worden. Die situatie wordt met een jaar verlengd. Een definitief besluit over de parkeermogelijkheden op het plein valt in 2020 wanneer Venlo met een parkeerplan voor Tegelen komt.

Illegaal parkeren

In Blerick wordt de parkeerduur binnen de blauwe zone uitgebreid van twee naar drie uur. Uitzondering daarop vormt het Laurentiusplein waar een aantal parkeerplaatsen wordt aangewezen met een maximale parkeerduur van één uur. Op die manier wil de gemeente de bereikbaarheid van de supermarkt daar verbeteren.

Op de Carleysplaats is sprake van parkeeroverlast. Met name op de parkeerplaatsen die zijn gereserveerd voor de rijexamens wordt illegaal geparkeerd. Venlo gaat daar gericht op handhaven, zo schrijft het Venlose college. De Steegstraat valt nu nog buiten de blauwe zone, de gemeente onderzoekt of er draagvlak is om ook die straat bij de blauwe zone te betrekken.

advertentie

Lees ook deze artikelen