advertentie

Opvang huiselijk geweld gaat nu plots naar Leger des Heils

Terwijl zorgorganisatie Mutsaersstichting de gemeentelijke beslissing om de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld voorlopig te gunnen aan Moveoo voor de rechter aanvecht, laat Venlo nu weten de opvang voorlopig te gunnen aan het Leger des Heils.

Over het waarom van deze beslissing doet de gemeente verder geen uitspraken. 'Gezien het feit dat deze zaak momenteel ter beoordeling ligt bij de rechter is het niet mogelijk uitspraken te doen over de aanbesteding of lopende procedure, aangezien dat de belangen van de gemeente zou kunnen schaden', schrijft Venlo in een brief aan de politiek.

Kort geding

Venlo neemt het voortouw in de aanbesteding, maar het gaat om de opvang voor alle gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Die opvang werd de afgelopen twintig jaar verzorgd door de Mutsaersstichting, maar de stichting verloor in september de aanbesteding van Moveoo. Die kreeg van de gemeente een voorlopige gunning die door de Mutsaersstichting voor de rechter werd aangevochten. Het kort geding dient dinsdag.

Uitgesloten

Maar omdat de beslissing van de gemeente werd aangevochten, werd de gunning andermaal onder de loep genomen. 'Hierbij zijn we tot de slotsom gekomen dat we genoodzaakt zijn de voorlopige gunningbeslissing in te trekken', schrijft Venlo. Moveoo en Mutsaersstichting werden van de nieuwe procedure uitgesloten.  

advertentie

Lees ook deze artikelen