advertentie Obesitas kliniek header januari

West8

Opnieuw 'een historisch besluit' over Kazernekwartier

Groen licht voor de woningbouwplannen op het voormalige kazerneterrein in Blerick. Daarmee is in een dossier dat al tien jaar loopt opnieuw 'een historisch besluit' genomen. 

De Venlose gemeenteraad nam de afgelopen tien jaar natuurlijk wel vaker 'historische besluiten' met de gedachte dat er een uitvoerbaar plan was vastgesteld. Maar al die plannen liepen uiteindelijk op niets uit. Nu is de gemeenteraad het er over eens dat de visie die voorziet in woningbouw, horeca, onderwijs, bedrijven en leisure 'niet megalomaan' en 'realistisch' is. 

Pittig dossier

'Dit is een pittig dossier dat de stad al jaren in zijn greep houdt. De belangrijkste argumenten zijn gedeeld, het is tijd voor een beslissing', sprak PvdA-raadslid John Spijksma. GroenLinks-fractievoorzitter Wim Janssen: 'De visie is goed. Niet megalomaan, maar uitvoerbaar.' VVD-raadslid René Dings sprak van een realistisch perspectief voor de kazerne. 'Wij willen dat er snel wordt ontwikkeld', aldus Dings. EENLokaal-raadslid Duran Yildiz pleitte voor de reconstructie van de verdwenen toegangspoort en grachten. 'We hebben waardering voor het feit dat er een plan ligt met een visie en dat die realistisch is', aldus D66-voorman Frans Aerts. Het CDA constateerde dat er verschillende initiatiefnemers zijn met goede plannen voor het terrein. 'Die moet het college met een open houding tegemoet treden', vond fractievoorzitter Tom Verhaegh. 

Fort

De discussie woensdagavond spitste zich toe op het zichtbaar maken en instandhouden van cultuurhistorie op het terrein. Meer specifiek: hoe er moet worden omgegaan met de restanten van het voormalige Fort Sint Michiel. Voor 50Plus stond vast dat het zichtbaar maken van het fort geen miljoenenproject mocht worden. 'Maar we zullen zeer kritisch zijn op het feit dat het zicht op de restanten behouden blijft', sprak fractievoorzitter Natascha Kroonstuiver. 'Het fort moet mede uitgangspunt blijven in de ontwikkelingen op het kazerneterrein', sprak SP-raadslid Ton Heerschop. Voor de SP stond dan ook vast dat alle eerdere toezeggingen met betrekking tot het fort overeind blijven staan. Verantwoordelijk wethouder Marij Pollux (GroenLinks) zegde toe daar later op terug te komen. Verder zegde wethouder Pollux toe de mogelijkheid te onderzoeken voor een informatiecentrum op de voormalige kazerne. 

Historisch

Uiteindelijk stemde de gemeenteraad minus de PVV dus voor de nieuwe visie op het Kazernekwartier. PVV-raadslid Denis Donders pleitte voor het meer zichtbaar maken voor het fort met behulp van Europese subsidies. Hoeveel geld de gemeente daarvoor moest uittrekken kon de PVV niet aangeven. Burgemeester Antoin Scholten sprak na afloop van de stemming van een historisch besluit. Wethouder Pollux was eerder wat minder uitgesproken. 'Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. U laat vanavond zien dat er binnen de gemeenteraad vertrouwen is in deze visie. En we zullen het daar nog heel vaak over hebben.'