advertentie Viecuri Mooi

Ontwikkeling golfbaan Parc Zaarderheiken in gevaar

De realisatie van de golfbaan op Parc Zaarderheiken is hoogst onzeker. Stichting Heyerhoven, die belast is met de aanleg, is verwikkeld in juridische procedures, mag een deel van de grond niet op en er zijn twijfels over facturen.

Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Venlo.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is belast met de uitbetaling van de subsidie maar heeft ernstige twijfels of de stichting de geclaimde werkzaamheden daadwerkelijk heeft uitgevoerd. De RVO zegt in een voortgangsverslag dat er gecontroleerd moet worden of de gedeclareerde werkzaamheden ook echt zijn uitgevoerd in het veld. Heyerhoven diende de facturen in november 2019 in. Uit documenten verkregen met een Wob-verzoek met dagtekening 4 augustus blijkt dat er nog altijd niet is uitbetaald.

'Valse voorwendselen'

De RVO is ook op de hoogte van het feit dat Stichting Heyerhoven een deel van de gronden niet op mag, waardoor de voortgang van het project in gevaar is. De stichting heeft de gronden onderverhuurd aan paardenfokker Johan Frencken. Toen Heyerhoven wilde beginnen met de aanleg van de golfbaan werd Frencken verzocht om het terrein te ontruimen. De rechter heeft echter bepaald dat Frencken mag blijven. In een andere zaak oordeelde de rechter dat de stichting niet bevoegd was om de gronden aan Frencken te verpachten. Daardoor kan ook de paardenfokker een deel van het terrein niet op. 'Ze hebben me de grond eigenlijk onder valse voorwendselen verhuurd', zegt Frencken.

Dwangsom en schadevergoeding

De stichting heeft de toegang geblokkeerd en moet Frencken een dwangsom van 100 euro betalen voor iedere dag dat de blokkade niet is weggehaald. Hij krijgt ook nog een schadevergoeding van de stichting. 'In totaal moet ik nog 25.000 euro krijgen maar ik heb nog helemaal niks gezien', zegt Frencken. 'En ik ben bang dat ik ook niks ga krijgen.'

Omroep Venlo dook in de ontwikkelingen op Parc Zaarderheiken. Bekijk hieronder het uitgebreide achtergrondverhaal.