advertentie

Ontwikkelaar maakt plan voor oude veilingterrein

Over de concrete invulling blijft projectontwikkelaar VolkerWessels nog vaag, maar dat er hard gewerkt wordt aan een herontwikkeling voor het oude Venlose veilingterrein staat vast.

Directeur Gard Stals van JPO, een ontwikkelingstak van VolkerWessels, heeft een droom voor het gebied zegt hij zelf. En in die droom wordt er op het oude veilingterrein samengewerkt tussen nieuwe bedrijven die zich er willen vestigen, én met de buren van het terrein: VieCuri, Fontys en Gilde Opleidingen.

Campus?

Maar hoe moet die samenwerking er dan uitzien? Heeft hij een campus op het oog? Stals snapt die vraag, maar kan in deze fase van het proces nog niet heel veel concreter worden. ‘Ik snap dat je het woord campus gebruikt, maar daar zitten weer heel veel specifieke voorwaarden aan, als je dat wilt realiseren. We zullen moeten zien hoe de gesprekken met verschillende partijen lopen, maar het zal wel in die richting gaan.’ Hij stelt dat het terrein van 7 hectare in ieder geval veel groen zal gaan bevatten met één of meerdere gebouwen, al naar gelang de wens van de partijen waar nu mee gesproken wordt.

Speerpunt voor gemeente

Wethouder van economische zaken Boom laat in een persverklaring weten blij te zijn met de plannen voor het terrein. ‘Deze plek ligt centraal in onze gemeente en dit is de gouden kans om de functies onderwijs, zorg en sport prominent met elkaar te verbinden. Oude hallen maken plaats voor innovatie en kennisdeling, waar gezondheid het centrale thema gaat zijn.’

De ontwikkeling van het veilingterrein werd onlangs bij de presentatie van de kadernota al gebombardeerd tot speerpunt in de gemeentelijke plannen voor komend jaar.

VolkerWessels hoopt eind dit jaar meer inzicht te kunnen geven in de precieze invulling en de bedrijven die gevestigd worden op het terrein.