advertentie VieCuri Mooi

Onderzoek naar investeringsfonds Venlose binnenstad

Ondernemersvereniging Venlostad.com onderzoekt de mogelijkheden voor het oprichten van een investeringsfonds voor de Venlose binnenstad. Eerdere pogingen daartoe mislukten.

Tot twee keer toe werd er in 2009 en 2010 geprobeerd een zogenaamde Bedrijven Investerings Zone (BIZ) voor de Venlose binnenstad in het leven te roepen. Die pogingen liepen op niets uit omdat te weinig winkeliers daarover destijds hun stem uitbrachten. 'Toen was een BIZ iets nieuws en liep Venlo voorop. Inmiddels zien we in onze omgeving dat er al jaren op verschillende plekken succesvol met een BIZ wordt gewerkt', zegt Erik Manders, voorzitter van Venlostad.com.

Reclamebelasting

Zowel in het centrum van Tegelen als dat van Blerick wordt gewerkt met een BIZ. En ook op de Venlose bedrijventerreinen is zo'n fonds ingevoerd waarin ondernemers geld storten, waarmee vervolgens zaken worden bekostigd die het winkelgebied of bedrijventerrein aantrekkelijker maken. In Venlo wordt voor dat doel jaarlijks zo'n twee ton opgehaald via een reclamebelasting van de gemeente. Dat wordt dan weer doorgesluisd zodat Venlostad.com en VenloPartners daar in samenspraak met belanghebbenden zaken van kunnen bekostigen.

Inspraak

'Dat is natuurlijk een omslachtige manier', zegt Manders nu. 'De invoering van een BIZ betekent ook niet dat er per se meer geld wordt opgehaald, het zorgt er wel voor dat ondernemers rechtstreeks inspraak hebben in de besteding van het geld. Wat een BIZ voor Venlo betekent gaan we de komende tijd in kaart brengen. Dan wordt duidelijk of en wat de voordelen van een BIZ precies voor Venlo zijn en kan een besluit worden genomen.'