Ondernemers gaan voor grotere tijdelijke garage en terugkeer parkeerfonds

Een tijdelijke parkeergarage met 400 plekken op de locatie Arsenaal, een parkeerfonds en slimmere verkeersborden voor Duitsers. Het zijn aanbevelingen van ondernemersvereniging Venlostad.com.

Venlostad.com-voorzitter Erik Manders sprak woendagavond de gemeenteraad toe en bood de in opdracht van de ondernemersvereniging gemaakte parkaaranalyse met bijbehorende adviezen aan. 'Het is een handreiking aan de gemeente die zelf nog zoekende is als het gaat om nieuw parkeerbeleid. De huidige parkeervisie loopt tot 2020 en is achterhaald. Wij nemen alvast een voorschot op nieuw beleid', aldus Manders.

Piekdagen

Belangrijk voor de Venlose ondernemers is dus de komst van wat Manders noemt een volwaardige tijdelijke parkeergarage op de plek van Arsenaal. En dat betekent een garage met 400 plaatsen. 'Dat is technisch haalbaar, zo blijkt uit andere steden. En een garage met een dergelijke capaciteit is nodig voor die plek in de stad.' Manders wijst op de parkeeranalyse waaruit blijkt dat het Venlose centrum als het gaat om parkeren jaarlijks 130 piekdagen kent. Dat zijn dagen waarop aan de noordkant van het centrum alle parkeerplaatsen bezet zijn. 

Julianapark

Dat aan de zuidkant van het centrum in bijvoorbeeld garage Maaswaard nog wel plek is, maakt volgens Manders niet veel uit. 'Duitsers willen daar niet parkeren.' Venlostad.com komt wel met praktische oplossingen om Duitsers te verleiden de auto toch op die plek neer te zetten. Dat kan door aantrekkelijke looproutes, maar ook door aan te geven op hoeveel minuten wandelen de parkeerplek zich van het centrum bevindt. 'Uit de analyse blijkt dat Duitsers daar nu een totaal verkeerd beeld van hebben', zegt Manders.

Venlostad.com pleit verder voor een onderzoek naar een parkeergarage onder het Julianapark en de terugkeer van het parkeerfonds. 'Ooit ingesteld om kleine parkeerinitiatieven van ondernemers te faciliteren, maar tijdens de bezuinigingen geschrapt.'