Om je dood te schamen: steggelen met hoeveel man je mag vergaderen

In tijden van corona, doodzieke mensen en de oproep om vooral zoveel mogelijk contact te vermijden steggelt de gemeenteraad van Venlo over de vraag hoeveel raadsleden er mogen komen vergaderen.

'Ik schaam me dood', zegt 50PLUS-fractievoorzitter Natascha Kroonstuiver. Maar juist zij zwengelde met PVV-fractievoorzitter Donald Fijnje de discussie aan.

Wat is er aan de hand? Nou, heel simpel. Ook in Venlo hebben we te maken met de gevolgen van het coronavirus en dus is het niet zo vreemd dat ook hier geen bijeenkomsten plaatsvinden die niet absoluut noodzakelijk zijn. Dat geldt ook voor de gemeenteraadsvergaderingen, zo werd afgesproken. 39 raadsleden die bij elkaar komen om te debatteren is op dit moment niet absoluut noodzakelijk. Tegelijk is het belangrijk dat er besluiten worden genomen die echt niet kunnen wachten. Voor de raadsvergadering van woensdag ging het om zes besluiten, zoals een aanpassing van een bestemmingsplan of een regiovisie. Zaken die niet politiek gevoelig liggen en waarvan de gemeenteraad in een voorbereidende vergadering al had aangegeven dat het hamerstukken moesten zijn.

Hamerstuk

Zo'n hamerstuk staat altijd aan het begin van de agenda van de raadsvergadering en is ook letterlijk een hamerstuk. Wanneer de voorzitter met zijn hamer slaat, is het voorstel formeel een besluit. Daar wordt verder geen woord aan vuil gemaakt. Een klusje van een paar seconden, behalve nu dus. Het voorstel was een raadsvergadering te organiseren waarin de tien fractievoorzitters aanwezig zouden zijn. Die zouden dan formeel moeten aangeven dat de hamerstukken daadwerkelijk hamerstukken waren. Maar niet iedereen voelde zich prettig bij die werkwijze, want tien mensen vormen toch een groep in tijden van het coronavirus. Dus werden de gemeentelijke vergaderregels maar eens afgestoft en werd ontdekt dat in dit bijzondere geval ook het langstzittende raadslid namens de hele gemeenteraad de klus kon klaren.

En dus trok Hay Janssen woensdag naar de raadszaal, maar hij bleek toch niet alleen. Coalitiepartij 50PLUS en oppositiepartij PVV waren het namelijk helemaal niet eens met de nieuwe werkwijze, tot verbijstering van Janssen en plaatsvervangend raadsvoorzitter Tom Verhaegh (die burgemeester Antoin Scholten verving, omdat die met verkoudheidklachten thuis zat).

Democratische plicht

De pijn bij 50PLUS en PVV zat vooral in het feit dat ze naar eigen zeggen niet gekend waren in de beslissing. Kroonstuiver betoogde daarbij dat ze tien dagen geleden nog had aangegeven dat 50PLUS bij alle belangrijke bijeenkomsten zou aanschuiven. Daarbij hield ze vol dat ook het afslaan van hamerstukken zo'n belangrijke vergadering was en dat ze formeel haar zieke wethouder Sjors Peeters moest afmelden. Fijnje had het over zijn democratische plicht en de mogelijkheid dat er plots toch nog hele andere zaken besproken konden worden. Daarna gaf hij aan dat hij eigenlijk voor een complete lockdown van het land is, maar zolang dat niet het geval is hij in ieder geval overal naartoe zal gaan. Kroonstuiver merkte nog op dat ze zich eigenlijk doodschaamde dat er zoveel gesteggeld werd over de vraag hoeveel raadsleden bij een puur ceremoniële bijeenkomst moesten zijn. Daarbij had ze het niet over het feit dat ze zelf met steggelen was begonnen.

Gesteggel

Het optreden woensdagavond is tekenend voor de verhoudingen in de Venlose politiek, waarin discussies over vergaderagenda's, de vorm van een vergadering en de wijze waarop besluiten worden genomen een belangrijke rol innemen. Misschien hadden Kroonstuiver en Fijnje wel een punt dat het vreemd is dat plots wordt besloten om in plaats van met tien man maar één iemand af te vaardigen, maar de vraag blijft of je daar op deze manier zo'n punt van moet maken. De vraag stellen is hem beantwoorden. Natuurlijk hadden Fijnje en Kroonstuiver niets in die raadsvergadering te zoeken. Dat moeten ze zelf ook hebben geweten. Hun punt hadden ze ook op een andere manier en op een andere plek kunnen maken, maar dan had je als politicus geen aandacht gekregen. De discussie over wel of niet aanwezig zijn was daarmee inderdaad niets meer dan politiek gesteggel waar niemand in de gemeente iets aan had of mee is opgeschoten. In deze tijden van het coronavirus terecht iets om je voor te schamen.