advertentie Miso Oriental Header

OGVO: 'Snelheid en zorgvuldigheid nu hand in hand'

Na het besluit van minister van Onderwijs Arie Slob om de centrale eindexamens dit jaar te schrappen, onderzoekt OGVO wat de beste manier is op de schoolexamens af te nemen. Die zijn nu leidend voor het behalen van een diploma. 

Voorzitter van de raad van bestuur Roy Palmen laat weten zo snel mogelijk duidelijk te willen hebben hoe het afnemen van de schoolexamens vorm wordt gegeven. 'Daarbij gaan snelheid en zorgvuldigheid hand in hand', zegt Palmen. 'Maar we gaan niet ineens over tot de orde van de dag en zetten niet alle leerlingen ineens in een gymzaal neer.'

Digitaal afnemen

Sommige mondelinge examens kunnen digitaal worden afgenomen volgens Palmen. Voor sommige schriftelijke examens zou dat ook kunnen. Palmen: 'Een theorie-examen voor het rijbewijs wordt ook digitaal afgenomen. We gaan het onderzoeken. Het is een grote inspanning, maar mocht het echt niet anders kunnen dan kijken we of we fysiek de examens kunnen afnemen in een grote ruimte met de dan geldende RIVM-richtlijnen in acht nemend.'

Palmen benadrukt dat de schoolexamens in meerdere periodes worden afgenomen en dat nu alleen de laatste periode over is. Het belangrijkste is nu dat de leerlingen de leerdoelen moeten aantonen. 'Dat is nodig om een diploma te kunnen geven. We moeten aantonen dat alle doelen zijn afgetoetst.'