advertentie VieCuri Mooi

Noodfonds voor slachtoffers subsidiekorting in de maak

Er wordt gewerkt aan een noodfonds voor clubs en verenigingen die door de komende subsidiekorting financieel in de problemen komen. Dat is de toezegging van wethouder Frans Schatorjé.

De bestuurder deed die toezegging tijdens de raadsvergadering woensdagavond. Daar bleek de voltallige gemeenteraad van mening dat clubs en verenigingen door de nieuwe subsidieregels en de daarbij horende korting niet in de problemen mogen komen.

3 miljoen

De gemeente komt met nieuw subsidiebeleid. Het gaat dan om nieuwe regels voor de pot van 3 miljoen euro waar verenigingen zoals fanfares of sportclubs hun subsidie uit krijgen. Behalve dat het nieuwe beleid een einde maakt aan de ongelijkheid in subsidiëren die na de gemeentelijke herindelingen is ontstaan, wordt er ook flink gekort op de subsidiepot. Voor 2021 wordt 6 ton in mindering gebracht oplopend tot 9 ton structureel vanaf 2022.

Chaotische stemming

Eerder gaf een raadsmeerderheid nog aan tegen die korting te zijn, maar die meerderheid was er woensdagavond niet meer toen de voltallige oppositie met de oproep kwam de subsidiekorting voor tenminste 2021 te schrappen. Na een chaotische digitale stemming waarin zelfs tot twee keer toe een meerderheid voor het voorstel werd geteld, bleek de coalitie de rijen te hebben gesloten en voor een nieuw subsidiebeleid met korting te zijn. 

Vangnet

Wel gaven ook de coalitiepartijen aan dat clubs financieel gezien niet in de problemen mogen komen.  'We gaan niet garanderen dat iedereen hetzelfde subsidiebedrag gaat krijgen, wel willen we meewerken aan een overbruggingsperiode voor verenigingen en ruimte om clubs die in problemen komen te helpen', zei Schatorjé. 'Er is een raadsmeerderheid voor zo'n financieel vangnet of noodfonds. Ik ga proberen in de begroting duidelijk te maken hoe dat er precies uitziet.' 

Onzekerheid

Schatorjé zegde verder toe dat de gemeente verenigingen desgevraagd gaat ondersteunen bij het indienen van een subsidieaanvraag. Ook gaf hij aan dat op dit moment onduidelijk is wat de precieze gevolgen voor al die clubs en verenigingen gaan zijn. Maar de wens van de raad om daar tijdens de begrotingsbehandeling dit najaar zicht op te hebben, bleek ijdel. 'Verenigingen hebben tot oktober de tijd om een subsidieaanvraag in te dienen. Die moet vervolgens worden beoordeeld. De gemeenteraad vergadert begin november over de begroting, terwijl clubs in december horen waar ze precies aan toe zijn', aldus Schatorjé.