advertentie

Nieuwe regels Venloos dialect laten oude discussies niet verstommen

In een schrijven aan verenigingen en schrijvers wijst dialectvereniging Veldeke Venlo op de nieuwe spelling van het Venloos dialect. En biedt hulp aan om de juiste spelling onder de knie te krijgen. 'Kansloze missie', menen de dialectschrijvers.

'Die nieuwe regels zijn eigenlijk al sinds 2003 van kracht en moeten het schrijven van het dialect makkelijker maken', zegt Henk Buskes als voorzitter van Veldeke Venlo. Maar bij de dialectvereniging merken ze ook dat die regels niet massaal worden overgenomen. En dat oude discussies of er nu wel of geen streepje op een klinker moet, onverminderd gevoerd blijven worden. 

Kansloze missie

Gaat dat schrijven van Veldeke aan al die dialectschrijvers daar iets aan veranderen? 'Ik denk dat die missie kansloos is, maar tegelijkertijd vind ik het heel charmant dat ze het bij Veldeke proberen', zegt Frans Pollux als schrijver van dialectliedjes en Venlose Revues. Hij gaat zijn schrijfwijze in ieder geval niet aanpassen. 'Ik schrijf het Venloos zoals ik dat van mijn vader heb geleerd. Mensen die in dialect schrijven kunnen daar zelf heel goed over nadenken. Dat hoef je niet opgelegd te krijgen.'  

Schrappen

De nieuwe regels moeten het schrijven van het Venloos dus makkelijker maken. Desondanks houdt Jocus vast aan de schrijfwijze die het carnavalsgezelschap sinds jaar en dag hanteert. 'Wij gebruiken het ouderwetse Venloos dat afkomstig is uit de oude revue's van Sef Cornet. In de jaren tachtig is dat Venloos met de komst van het Venloos woordenboek vervangen door een dialect met heel veel streepjes. Daar zijn we toen niet in meegegaan', legt Henk de Boer uit. Hij is bij Jocus een van de 'eindredacteuren' die teksten in het carnavalsblad De Träöt of de liedjesteksten voor de liedjesavond controleert. 

Hart

Buskes kent die geluiden ook. 'Er zijn mensen die inderdaad aangeven de nieuwe regels niet over te nemen. En dat respecteer ik. Zolang er maar Venloos wordt geschreven en over het dialect wordt gesproken', zegt Buskes. 'Dat is ook de taak van Veldeke, zorgen dat we het over dialect blijven hebben', zegt Pollux. "Hoe controversiëler de voorstellen van Veldeke zijn, hoe meer er over gesproken wordt en hoe beter het voor het Venloos dialect is.'