advertentie Obesitas kliniek header januari

Natuurlijk krijgt het nieuwe museum straks museumverlichting

Afgaande op het politieke debat woensdagavond zou het zomaar kunnen lijken dat het nog de vraag is of Venlo vijf ton krediet verstrekt voor de verbouwing van het postkantoor tot museum. Maar dat geld wordt eind deze maand natuurlijk verstrekt.

Frustraties en onbegrip klonken woensdagavond in de online voorbereidende raadsvergadering. Hoe kan het zijn dat er opnieuw extra geld moet naar de verbouwing van het postkantoor tot Museum van Bommel van Dam? Hoe kan het zijn dat er meer geld uitgetrokken moet worden omdat niemand rekening hield met de aanleg van beveiliging en speciale museumverlichting? Waarom betaalt het museum dat niet zelf? En is het museum straks in staat het verstrekte krediet terug te betalen?

Weinig ervaring

Allemaal terechte vragen, maar bevredigende antwoorden leverden ze niet op. Laat staan dat het uitmaakt in de eindafweging of het krediet verstrekt moet worden. Met de uitleg dat de gemeente nu eenmaal weinig ervaring heeft in het verbouwen van rijksmonumenten als het postkantoor tot een museum voor moderne kunst en dat een verbouwing vaak nu eenmaal wat duurder uitvalt, moet de raad het doen. Dat de gemeente het krediet verstrekt om de vaart in de bouw te houden zodat het museum zoals gepland deze zomer de deuren kan openen, klinkt plausibel. De garantie van wethouder Cultuur Marij Pollux dat er tot de opening deze zomer geen financiële tegenvaller meer komt, moet de raad geruststellen.

Interessante gedachte

Wat wel nog interessant wordt is het voorstel van D66 om aan het museum geen krediet te verstrekken dat over zestien jaar wordt terugbetaald, maar uit te gaan van een lening die pas later terugbetaald hoeft te worden. Zo wordt het nieuwe museum niet meteen belast met betaalregelingen, is de gedachte. Museum van Bommel van Dam krijgt drie jaar de tijd om zich te settelen en pas dan wordt er op basis van de cijfers een terugbetaling gepland. Een interessante gedachte vond Pollux dat, iets waar nog niemand op het stadskantoor over had nagedacht.  

Zware woorden

Dus zal het eind deze maand vooral gaan over de vorm waarin de vijf ton wordt uitgekeerd, niet over de uitkering zelf. En al die zware woorden en twijfels in de raadsvergadering dan? Die passen natuurlijk perfect bij de Venlose politieke benadering van het museum voor moderne kunst. EENLokaal is een partij die is ontstaan uit een fusie met de LokaleDemocraten, de partij die vaker opperde het museum te sluiten en de kunstwerken elders in de gemeente op te hangen. De SP was in 2017 tegen de verhuizing van het museum naar het postkantoor en de VVD zet al jaren vraagtekens bij het belang van het museum dat te weinig bezoekers trekt. 

Punt maken

Alleen PvdA en GroenLinks gaven woensdagavond aan het geld te willen verstrekken. 50PLUS zal daarin meegaan nu de belangrijkste eis, dat dit echt de laatste keer is, door de wethouder is ingewilligd. Voor al die andere partijen zou zomaar instemmen met een krediet inderdaad te makkelijk zijn. Of omdat ze in het verleden altijd al kritisch waren op het museum, of omdat ze (zoals het CDA en de PVV) vooral een punt wilden maken van het feit dat niemand in het stadskantoor had voorzien dat er bij de bouw van een museum ook museumlicht en speciale beveiliging moet worden aangelegd. 

Geen keuze

Dat laatste verklaart natuurlijk ook de frustratie van de meeste raadsleden. Er ligt een voorstel voor het verstrekken van een krediet en je weet dat je daar eigenlijk geen nee tegen kunt zeggen. Want een museum zonder die speciale verlichting en beveiliging is als een voetbalstadion zonder grasmat en lijnen. Helemaal niets dus. Als je dan de keuze hebt tussen vijf ton verstrekken of een museum onafgebouwd laten, blijft er voor een raadslid weinig anders over dan in een voorbereidende raadsvergadering kritisch te zijn, veel stoom te ontwikkelen om vervolgens in de echte raadsvergadering in te stemmen. En precies dat proces speelt zich nu af in de Venlose politiek.