Na de stickers nu tien tegels voor een vrije blindenstrook

Tien tegels in de Venlose binnenstad wijzen bezoekers nu op de noodzaak de blindengeleidestroken daar vrij te houden.

Het gaat om de actie 'Houd de lijn vrij', een initiatief van de Gehandicaptenraad Venlo en de gemeente. Twee jaar geleden werd er onder dezelfde titel ook al aandacht gevraagd voor vrije geleidestroken, toen met stickers. 'Maar ja, die  verregenen en met het verdwijnen van de stickers verdween ook de bewustwording', zegt Marc Marcelissen van de Gehandicaptenraad Venlo.

Handhaven

De tegels zijn wat dat betreft een stuk duurzamer. En dat is belangrijk, want het gaat om bewustwording bij mensen zegt wethouder Welzijn Frans Schatorjé. 'Ja, je kunt strenger handhaven en boetes schrijven maar dat helpt volgens mij niet. Het plaatsen van fietsen, uitstallingen of stukken terras op een blindenstrook gebeurt vaak niet bewust. Je kunt dus beter mensen blijvend wijzen op het belang van vrije geleidestroken', zegt Schatorjé. 

Proef

De tien tegels in het Venlose centrum zijn onderdeel van een proef. 'Wanneer die is geslaagd? Op het moment dat we constateren dat er inderdaad steeds minder obstakels op de stroken worden geplaatst', zegt Marcelissen. 'En wanneer dat inderdaad het geval is wordt bekeken of we soortgelijke tegels ook in de andere koopcentra binnen de gemeente plaatsen', zegt Schatorjé.