Minder voortijdig schoolverlaters in Venlo

Het aantal voortijdig schoolverlaters in de gemeente Venlo is het afgelopen jaar flink gedaald. In het schooljaar 2018/2019 waren het er 151, in 2019/2020 nog 118.

Het is een daling van ruim twintig procent. Ook in de regio was de daling zichtbaar, van 661 naar 561. Tussen 2016 en 2018 steeg het aantal voortijdig schoolverlaters juist. De gemeente startte daarom trajecten om deze jongeren op te vangen. Er is in Noord- en Midden-Limburg nu onder meer intensieve samenwerking tussen gemeenten en onderwijsinstellingen. Ook de coronacrisis is een verklaring voor de daling.

1,6 procent

Iemand wordt gezien als voortijdig schoolverlater wanneer die stopt met school vóór het behalen van minimaal een MBO 2 diploma. In Venlo ging het afgelopen schooljaar om 1,6 procent van de leerlingen, dat is iets minder dan landelijk gemiddeld (1,72 procent). Van de veertig grootste gemeenten zijn er slechts drie met een lager percentage dan Venlo. Dit schooljaar wordt juist rekening gehouden met een stijging vanwege coronagerelateerde oorzaken.