advertentie Miso Oriental Header

Onderzoek naar minder forse dijkverhoging in Belfeld en Velden

De dijken in Belfeld en traject Venlo-Velden hoeven bij nader inzien wellicht minder verhoogd te worden dan tot nu toe werd aangenomen. Er wordt door het Waterschap, provincie en Rijk momenteel gekeken naar plannen voor 'een zo laag mogelijk ontwerp van de dijk'. 

Die opstelling mag een verrassing worden genoemd, tot nu toe werd er toch vooral gesproken over het verhogen en versterken van dijken om ook in de toekomst de juiste bescherming tegen hoogwater te kunnen bieden. De provincie liet op aandringen van Provinciale Staten vorig jaar echter nieuw onderzoek uitvoeren om te kijken of de kosten van dijkverhogingen gedrukt konden worden en de impact van hogere dijken voor het landschap en bewoners verminderd. Conclusie van dat onderzoek:  van de 45 dijkplannen blijken er voor 22 te strenge normen te liggen.

Buitengewone keuze

Het gaat dan volgens het onderzoek om plekken waar de gevolgen van overstroming worden overschat en de mate waarin mensen bij hoogwater geëvacueerd kunnen worden onderschat. Voor zeven plekken in Limburg betekent dat nu concreet dat wordt gekeken naar een mindere verhoging dan aanvankelijk gedacht. Dat is volgens bestuurder van het Waterschap Jos Teeuwen mogelijk door 'de buitengewone keuze' om dijken met een kortere levensduur aan te leggen. Oftewel in plaats van een dijk die voldoet aan de hoogwaternormen voor over 25 jaar, in plaats van dijken die voldoen aan de normen voor 50 of 100 jaar. 'Als Waterschap zijn we er niet op uit om zo hoog mogelijke dijken aan te leggen. Voor ons staan veiligheid, kosten en leefbaarheid voorop', licht Waterschapsbestuurder Jos Teeuwen toe. 'Lagere dijken leveren geld op en een tevreden omgeving.' 

Niet morrelen

Hoeveel lager die verhoogde dijk kan worden, is nog onderwerp van onderzoek. Maar in de rapportages wordt voor Belfeld gesproken over 20 centimeter. 'Veiligheid blijft voorop staan, daar gaan we niet aan morrelen. Maar we moeten ons als bestuurders wel de vraag stellen of we nog het juiste aan het doen zijn', zegt verantwoordelijk gedeputeerde Carla Brugman erover. De mogelijke keuze voor minder hogere dijken levert naar eigen zeggen ook een dilemma op. In 2024 vindt een nieuwe evaluatie van de hoogwaternormen plaats. Dat kan betekenen dat de normen voor Limburg naar omlaag worden bijgesteld. In dat geval verandert er niets. Wanneer de normen blijven of worden verscherpt betekent dit dat dan in Belfend en Venlo-Velden de dijken opnieuw verhoogd moeten worden.

Arcen

De mindere dijkverhoging gaat dus alleen op voor plekken waar de impact van hoogwater minder fors is en nadrukkelijk niet voor plekken waar veel protest is tegen de dijkplannen. Voor Arcen verandert er dus niets. 'Belfeld en Nieuw-Bergen zijn de enige plaatsen waar we oude plannen opnieuw gaan bekijken', zegt Teeuwen. Voor het traject Venlo-Velden moeten opnieuw afspraken gemaakt met Rijk, Waterschap en provincie. Wanneer er vervolgens na overleg met de omgeving nieuwe plannen worden gemaakt wordt dus meteen kijken of ook in dit gebied de dijk een minder lange levensduur kan krijgen.