advertentie VieCuri Mooi

Met grijpstok de Maas af voor beter milieu

Terwijl wereldleiders in New York deze week vergaderen over het klimaat, gebeuren er dichter bij huis kleinschalige acties die bijdragen aan een schoner milieu.

World Clean-Up Day

Vrijwilligers van You pick it up organiseren een paar keer per jaar een Mooder Maas Clean-up en dat betekent met de grijpstok de omgeving van de rivier afgaan om zwerfafval op te ruimen. En de animo groeit. 'We zijn nu met acht, negen man en na een half uur hebben we al zes zakken vol', zei Jacqueline Bouwman, één van de initiatiefnemers tijdens World Clean-Up Day afgelopen zaterdag. 


Het idee ontstond twee jaar geleden. 'We wandelen vaak door de natuur en ik ergerde me gewoon aan al die rotzooi die overal ligt', zegt mede-initiatiefnemer Evelien Houben.

'Beter lege zakken'

De twee dames maken vaker zo'n opruimtocht langs de Maas. En dan krijgen ze de vuilniszakken goed gevuld. 'We zijn blij dat de zakken vol zijn maar nog beter is als ze leeg blijven. Dat dit niet nodig is', aldus Houben.

Op de Facebookpagina van Youpickitup is meer informatie te verkrijgen over toekomstige acties.