advertentie Obesitas

Meer immigranten, minder studenten en betaalbare woningen voor Venlo

Ondanks het feit dat er in de gemeente Venlo meer mensen doodgaan dan worden geboren, groeide de bevolking vorig jaar met 213 naar 101.816 inwoners. Die groei is dus opnieuw volledig toe te schrijven aan de komst van immigranten (1.669) en migranten (2.450). Oftewel mensen die vanuit het buitenland of vanuit een andere gemeente naar Venlo kwamen.

De cijfers komen uit de zogenaamde omgevingsanalyse waarin jaarlijks alle relevante ontwikkelingen en cijfers voor de gemeente staan. Venlo loopt met de verwachte bevolkingsgroei in de pas met het landelijk beeld. Volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek groeit de Nederlandse bevolking de komende jaren vooral door immigratie. 

Betaalbare woningen

Opvallend is dat het aantal mensen dat Venlo verlaat is afgenomen. Vertrokken de afgelopen jaren steeds tussen de 350 en 500 mensen uit de gemeente, vorig jaar lag dat aantal op 126. 'De gemeente is dus beter in staat haar bevolking vast te houden', luidt de conclusie van de gemeente Venlo. De gemeente maakt werk van het vasthouden en aantrekken van jonge hoogopgeleide mensen, maar constateert tegelijkertijd dat het juist voor starters lastig is om in Venlo een betaalbare woning te vinden.

Hoge woonlasten

Voor beleggers die het meeste huurrendement willen halen is Venlo dan weer een aantrekkelijke gemeente om te investeren. 'De keerzijde is dat het juist voor die groepen die wij willen boeien en binden nog lastiger wordt om zich na hun opleiding of het vinden van werk in onze gemeente vestigen', concludeert de gemeente zelf. 'Venlo kent een woningaanbod dat onvoldoende aansluit bij de stad die we willen worden.' Daarbij kent Venlo afgezet tegen het landelijk gemiddelde hoge woonlasten en die stijgen in 2020 ook nog eens sterker dan het landelijk gemiddelde. In Venlo stijgen de woonlasten met 46 euro terwijl het landelijk gemiddelde 32 euro is.

Kostbare ingrepen

Ook bij twee andere grote ambities van Venlo is nog werk bij de winkel. Venlo studentenstad zag het aantal studenten de afgelopen vijf jaar met tien procent dalen. Die daling is geheel toe te schrijven aan het aantal mbo-studenten. Het aantal studenten dat in Venlo een hbo of wetenschappelijke opleiding volgt ligt stabiel rond de 4.500.

Om de gemeentelijke duurzame ambities te verwezenlijken en om de afspraken uit het Nederlandse klimaatakkoord te halen 'zullen de komende jaren grote en kostbare ingrepen moeten worden gedaan', schrijft Venlo. 'Venlo blijft wat betreft duurzaamheidsprestaties duidelijk achter bij het landelijk gemiddelde van de 355 Nederlandse gemeenten.' Als het gaat om duurzaamheid bezet Venlo in de ranking van de 355 gemeenten de 298ste plaats.