advertentie Obesitas kliniek header januari

Leger des Heils geeft opdracht voor vrouwenopvang terug

Het Leger des Heils wordt toch niet de partij die slachtoffers van huiselijk geweld in de regio gaat opvangen. De organisatie heeft de opdracht teruggegeven aan de gemeente.

Dat staat in een brief van het college van B&W aan de gemeenteraad. Volgens het Leger des Heils biedt de meest kansrijke locatie die ze op het oog had toch te weinig perspectief om alles binnen de vereiste termijn te realiseren.

Gunning

Met het teruggeven van de opdracht door het Leger des Heils krijgt de soap over de gunning van de vrouwenopvang een nieuw hoofdstuk. Venlo gunde de opvang in eerste instantie aan Moveoo. Nadat de Mutsaersstichting daar bezwaar tegen maakte en de gemeente alles nog eens bekeek, werd besloten om zowel de Mutsaersstichting als Moveoo uit te sluiten, omdat ze om uiteenlopende redenen niet voldeden aan de regels. De opvang leek daardoor opeens bij het Leger des Heils terecht te komen. Moveoo en de Mutsaersstichting stapten daarop naar de rechter, maar die stelde de gemeente onlangs in het gelijk.

Overbrugging

Eigenlijk zou de nieuwe aanbieder begin dit jaar starten. Omdat dat vanwege de juridische procedures niet haalbaar was, maakte Venlo al afspraken met Xonar, een opvanginstelling in het zuiden van Limburg. Die zou de opvang voor deze regio tot en met 30 juni verzorgen, maar doet dat nu tot het einde van het jaar. Ondertussen moet Venlo opnieuw op zoek naar een structurele oplossing.