advertentie VieCuri Mooi

Laatste schooldag in een bewogen schooljaar

Vandaag zijn de schoolvakanties voor kinderen uit het basisonderwijs begonnen. Op veel plaatsen in de gemeente was daarom vandaag de laatste schooldag van een bewogen schooljaar. Zo ook in Venlo-Zuid bij basisschool De Zuidstroom.

Het was een raar schooljaar. Half maart moest de school dicht vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. Vanaf dat moment kregen de leerlingen van De Zuidstroom thuisonderwijs. Tot 8 juni. Toen mocht de school haar deuren weer volledig openen. De afgelopen maand, waarin er weer op school lesgegeven mocht worden, was volgens directrice Marinka Coenders 'een heel plezierige tijd. De kinderen waren weer blij dat ze op school waren. We hebben alles heel goed kunnen regelen en ouders hebben zich goed aan alle afspraken gehouden.'

Thuisonderwijs

Door de lange periode van thuisonderwijs was er ook een verschil in de ontwikkeling van de leerlingen. Voor de kinderen met een leerachterstand heeft de school een individueel plan gemaakt. 'Leerkrachten hebben door te observeren tijdens de lessen, door te luisteren naar de vragen die leerlingen stellen en te kijken naar hoe ze reageren op instructies, kunnen vaststellen waar de hiaten zitten. In het lesprogramma voor de laatste periode werd gekeken welke doelen leerlingen nog moesten bereiken en welke doelen op een andere manier gehaald konden worden ', aldus Marinka Coenders.

Continurooster

Na de vakantie wil de school de draad weer oppakken zoals voor de coronaperiode. Wel wil de school iets doen met de positieve ervaringen van afgelopen tijd. Zo werkte basisschool De Zuidstroom de afgelopen periode met een continurooster. Dat wil zeggen dat de kinderen om half negen naar school gingen en daar bleven tot twee uur. Na de vakantie start de school met het oude lesrooster.  De school gaat wel bekijken of ze op een later moment het continurooster weer kunnen invoeren.